• Bruk av teknologi i barnehagen

  Bruk av teknologi i barnehagen

  (Text in English below) I en ny artikkel, skrevet sammen med Natalia Kucirkova (UiS), Torstein Unstad (UiT) og Maria Dardanou (UiT), utforsker vi barnehageansattes syn på bruk av teknologi i barnehagen. Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet Technology, Knowledge and Learning (Klikk her for å lese den). Den norske tittelen på artikkelen er:…

 • Digital teknologi i BLU

  Digital teknologi i BLU

  (Text in English below) I en ny artikkel, som jeg har skrevet sammen med Sofia Papavlasopoulou (NTNU), Tamsin Meaney (HVL) og Sara Esmaeeli (UiS), fokuserer vi på hvordan barnehagelærerutdanningen (BLU) forbereder studentene på å bruke digital teknologi i barnehagen. Artikkelen er en systematisk forskningsgjennomgang av 21 publiserte internasjonale studier. Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet European Journal…

 • Videreutdanning om digital kompetanse

  Videreutdanning om digital kompetanse

  Oppdatert 6. februar 2024 For å forstå barn trenger vi å se verden slik de ser den. Dagens barnehagebarn vet ikke hvordan verden var uten skjermer og smarttelefoner. Er du barnehagelærer og ønsker mer kunnskap om digital teknologi i barnehagen? Da vil jeg anbefale videreutdanning om digital kompetanse i barnehagen.  Gjennom dette studiet vil du bli…

 • KI-generert julebilde

  KI-generert julebilde

  (Text in English below) Jeg holder på med en videoforelesning til videreutdanningen «Digital kompetanse i barnehagen» om generativ bruk av kunstig intelligens (KI). Og siden det er jul, fikk jeg lyst til å lage et KI-generert julebilde. Jeg la inn følgende tekst i Bing Chat: Lag en tegning av tre roboter som feirer jul i…

 • Digital kompetanse i BLU

  Digital kompetanse i BLU

  (Text in English below) I denne artikkelen som jeg nylig har skrevet sammen med Maria Ploog ved UiS ser vi nærmere på digital kompetanse i BLU (barnehagelærerutdanning). I artikkelen utforsker vi hvordan digital kompetanse og digital teknologi kommer til uttrykk i de nasjonale retningslinjene og i BLU-institusjonenes programplaner og emneplaner. Målet er å presentere en…

 • Multimodalt samspill

  Multimodalt samspill

  Click here for an English presentation of the article På jakt etter multimodalt samspill i en animasjonsfilm laget av seks barnehagebarn Dette er den norske tittelen på en vitenskapelig artikkel som jeg nylig har skrevet sammen med Trude Hoel. Artikkelen er den femte artikkelen som bygger på data fra PhD-en min og er publisert i tidsskriftet Video Journal…