Publikasjoner – en oversikt

Publisert av Marianne - Oppdatert

Her er en oversikt over noe av det jeg har skrevet og publisert. Se også vitenskapelige artikler og artikler.

Bok: «Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn»

Dette er den andre boka jeg har skrevet, utgitt våren 2015 på Info Vest forlag. Boka består av 3 deler: teori, praksis og metoder/verktøy. Den inneholder flere konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid for alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 åringer. Digitale verktøy har en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder derfor også flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy. Følg lenkene: mer om boka – bla i boka – filmer fra boka – bestilling.

Bok: Del gleder – digital kompetanse i barnehagen

Dette er den første boka jeg har skrevet, som kom i ny utgave våren 2015 (GAN Aschehoug). Boka tar utgangspunkt i en progresjonsplan med tips og ideer til hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og utfordrende måte. Andre utgaven er oppdatert for å holde tritt med utviklingen på feltet, og nettbrettet som et skapende og kreativt verktøy er tatt med. Følg lekene: mer om boka – bla i boka – filmer fra boka – progresjonsplanen – bestilling.

Masteroppgave: Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse

En studie om barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barna i produksjon av digitale fortellinger. Masteroppgaven er skrevet i forbindelse med masterstudiet «IKT i læring» ved Høgskolen Stord/Haugesund, november 2015. Følg lenkene: mer om oppgaven selve oppgaven.

Kompetansepakker: Digital dømmekraft og Digital kreativitet

To kompetansepakker utviklet for barnehager i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for IKTplan.no – en gratis nettressurs. Ble lansert februar 2017.

Veileder: Superetterforskerne

Utgitt av Senter for IKT i utdanningen mai 2012 – gratis! Superetterforskerne er en gratis oppstartspakke i digital kompetanse for barnehager, oversatt og omarbeidet til norsk av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med meg selv. Følg lenka: mer informasjon

Kapittel i antologi: Digitalt fortalte historier – refleksjon for læring

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk mars 2012. Jeg har skrevet kapittel 10 i boka: Digitale fortellinger i barnehagen. Der beskriver jeg ulike måter å lage digitale fortellinger på, med barna som aktive aktører. Følg lenkene: mer om boka – filmer fra boka.

Artikler

Se Vitenskapelige artikler eller Artikler