Digital kreativitet i barnehagen

Her er litt av presentasjonen jeg hadde på SETT-dagene, med tittelen Digital kreativitet i barnehagen. Er det noe jeg er opptatt av når det gjelder bruk av digitale verktøy og teknologi i barnehagen, så er det dette: «Skapende og kreative prosesser med digitale verktøy i barnehagen gir mange muligheter for lek, Continue reading Digital kreativitet i barnehagen

SETT-dagene har barnehagespor

SETT-dagene er en helt ny og spennende konferanse om teknologi i Norge – som også er for barnehagen.  SETT-dagene har lagt opp til flere parallelle programløp, som gir deltakerne mulighet til å sette sammen sitt eget program. Konferansen skal være «en møteplass for moderne og innovativ læring» (http://settdagene.com/).  SETT-dagene skal være på Lillestrøm 28.-29.11.16. Continue reading SETT-dagene har barnehagespor

Fra muntlig til digital fortelling

Sesjon 3C på NKUL 2016 «Når barn involveres i produksjon av digitale fortellinger, er både den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen til personalet helt sentral.»  (NKUL.no) I denne sesjonen tok jeg utgangspunkt i masteroppgaven min, om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Jeg fokuserte på den sammensatte kompetansen som personalet tar Continue reading Fra muntlig til digital fortelling

Digital kunst med barnas bilder

TeachMeet – NKUL 2016 Tusen takk for mange gode tilbakemeldinger etter innlegget Digital kunst med barnas bilder på TeachMeet og sesjonen Fra muntlig fortelling til digital fortelling på NKUL (bilder kommer). Digital kunst med barnas bilder Personalet i Kleppe friluftsbarnehage har i flere år gitt 5-åringene erfaring med å lage digital kunst av egne Continue reading Digital kunst med barnas bilder

Med barnehage IKT-briller på Bett 2016

Det er mange ulike tanker som svirrer gjennom hodet mitt når jeg skal oppsummere Bett sett fra mitt ståsted – med barnehage IKT-brillene på. Bett er verdens største årlige utdanningsmesse i London, med fokus på pedagogikk, fag og teknologi for barn og elever i alle aldre. Jeg reiste også denne gangen sammen med Continue reading Med barnehage IKT-briller på Bett 2016

Barnehagebesøk i London med NPeD

Jeg reiste også denne gangen sammen med NPeD (Norsk pedagogisk dataforening) til Bett – verdens største årlige utdanningsmesse i London, med fokus på pedagogikk, fag og teknologi for barn og elever i alle aldre. NPeD organiserte og la til rette for en innholdsrik, tettpakket og interessant tur – både faglig og sosialt – med gode anledninger for Continue reading Barnehagebesøk i London med NPeD