Digital teknologi - KI-generert

Digital teknologi i BLU

(Text in English below) I en ny artikkel, som jeg har skrevet sammen med Sofia Papavlasopoulou (NTNU), Tamsin Meaney (HVL) og Sara Esmaeeli (UiS), fokuserer vi på hvordan barnehagelærerutdanningen (BLU) forbereder studentene på å bruke digital teknologi i barnehagen. Artikkelen er en systematisk forskningsgjennomgang av 21 publiserte internasjonale studier.

Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet European Journal of Teacher Education (Klikk her for å lese den).

.

Studiens mål

Målet med studien var å få en oversikt over hvordan barnehagelærerstudenter forberedes på tematikken «å bruke digital teknologi sammen med barn» i løpet av barnehagelærerutdanningen, nasjonalt og internasjonalt.

I søk etter relevante artikler gikk vi veldig bredt ut, og brukte vide søkeord, i håp om å finne mest mulig. Etter at duplikater var tatt bort, hadde vi 5.526 artikler. Av disse, viste det seg til slutt at det bare var 21 artikler som var relevante for oss, basert på våre inklusjons- og eksklusjonskriterier. Vi var f.eks. kun interessert i studier med fokus på lærerutdanning tilsvarende norsk BLU, ikke lærerutdanning generelt. Og, vi var interessert i pedagogisk bruk av teknologi sammen med barn — altså hvordan barnehagelærerstudentene forberedes til dette — ikke hvordan teknologi generelt blir brukt i utdanningen.

.

Sentrale funn

Analysen av de 21 artiklene viser at:

  • Noen institusjoner tilbyr teknologiske kurs/emner – andre integrerer det i eksisterende emner
  • Utvalget av digital teknologi som brukes er begrenset
  • Flere påpeker viktigheten av å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk implementering
  • Ingen av studiene var fra Norge, men en var fra Sverige

Det siste punktet — viktigheten av å kombinere teoretisk kunnskap og praktisk implementering — vektlegges også i artikkelen til Maria Ploog og jeg fra 2023, som også er tilknyttet DiCoTe-prosjektet. I denne artikkelen har vi analysert hvordan digital kompetanse og digital teknologi kommer til uttrykk i de nasjonale BLU-retningslinjene og i institusjonenes programplaner og emneplaner. 

Begge disse artiklene (Papavlasopoulou et al., 2024; Undheim & Ploog, 2023) peker på et behov for mer forskning på pedagogisk bruk av digital teknologi i BLU. Det er særlig behov for forskning knyttet til tematikken «å bruke digital teknologi sammen med barn i barnehagen».

Artikkelen er en del av forskningsprosjektet DiCoTe. Et av målene i DiCoTe-prosjektet er å bidra til å øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i BLU.

.

Lenke til artikkelen

Papavlasopoulou, S., Undheim, M., Meaney, T. & Esmaeeli, S. (2024). Early childhood pre-service teachers’ preparation for using technology with children: a systematic literature review. European Journal of Teacher Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2341935

Se også:

.


English summary

Early childhood pre-service teachers’ preparation for using technology with children: a systematic literature review

The article’s abstract:

This systematic literature review examined how teacher education prepared early childhood pre-service teachers to utilise digital technology with children. After searching in relevant databases the review analysed 21 articles, most of which have been published in recent years.

The findings indicate that while some educational institutions have a dedicated course about digital technology, others have integrated digital competence into existing courses. Nevertheless, the review found that there is little emphasis on how to incorporate a wide range of educational technologies. Additionally, the results revealed that most teacher education curricula do not have a strong digital focus, thus indicating a need for a greater focus on combining theoretical knowledge with practical implementation for pre-service teachers.

The findings indicate that further research is required in early childhood teacher education to identify ways in which digital technologies can be integrated into a more holistic approach to facilitating young children’s learning.

.

Link to the article

Papavlasopoulou, S., Undheim, M., Meaney, T. & Esmaeeli, S. (2024). Early childhood pre-service teachers’ preparation for using technology with children: a systematic literature review. European Journal of Teacher Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2341935