Kategori: DigitalKompetanse

 • Bruk av teknologi i barnehagen

  Bruk av teknologi i barnehagen

  (Text in English below) I en ny artikkel, skrevet sammen med Natalia Kucirkova (UiS), Torstein Unstad (UiT) og Maria Dardanou (UiT), utforsker vi barnehageansattes syn på bruk av teknologi i barnehagen. Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet Technology, Knowledge and Learning (Klikk her for å lese den). Den norske tittelen på artikkelen er:…

 • Digital teknologi i BLU

  Digital teknologi i BLU

  (Text in English below) I en ny artikkel, som jeg har skrevet sammen med Sofia Papavlasopoulou (NTNU), Tamsin Meaney (HVL) og Sara Esmaeeli (UiS), fokuserer vi på hvordan barnehagelærerutdanningen (BLU) forbereder studentene på å bruke digital teknologi i barnehagen. Artikkelen er en systematisk forskningsgjennomgang av 21 publiserte internasjonale studier. Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet European Journal…

 • Videreutdanning om digital kompetanse

  Videreutdanning om digital kompetanse

  Oppdatert 6. februar 2024 For å forstå barn trenger vi å se verden slik de ser den. Dagens barnehagebarn vet ikke hvordan verden var uten skjermer og smarttelefoner. Er du barnehagelærer og ønsker mer kunnskap om digital teknologi i barnehagen? Da vil jeg anbefale videreutdanning om digital kompetanse i barnehagen.  Gjennom dette studiet vil du bli…

 • Digital kompetanse i BLU

  Digital kompetanse i BLU

  (Text in English below) I denne artikkelen som jeg nylig har skrevet sammen med Maria Ploog ved UiS ser vi nærmere på digital kompetanse i BLU (barnehagelærerutdanning). I artikkelen utforsker vi hvordan digital kompetanse og digital teknologi kommer til uttrykk i de nasjonale retningslinjene og i BLU-institusjonenes programplaner og emneplaner. Målet er å presentere en…

 • Videreutdanning for barnehagelærere

  Videreutdanning for barnehagelærere

  Universitetet i Stavanger tilbyr fra høsten 2023 en ny nettbasert videreutdanning for barnehagelærere som arbeider i barnehage: «Digital kompetanse i barnehagen». Jeg skal være emneansvarlig for studiet. Søknadsfrist: 1. mars Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen? Da er dette nettbaserte videreutdanningsstudiet noe for deg.…

 • Det digitale er den nye normalen

  Det digitale er den nye normalen

  Det digitale er den nye normalen – dette spørsmålet ble grundig debattert på dag 1 av årets KnowHow EdTech konferanse, der temaet for den første dagen var: det digitale er den nye normalen («Digital is the new normal»). På hvilken måte kan en si at det er slik? Og like viktig — er det digitale…