Innhold

Oppdatert 8. mai 2024 — In English below

Bruk av teknologi i barnehagen

I en ny artikkel, som jeg har skrevet sammen med Natalia Kucirkova (UiS), Torstein Unstad (UiT) og Maria Dardanou (UiT), utforsker vi barnehageansattes syn på bruk av teknologi i barnehagen.

Analysen av deltakernes grupperefleksjoner viser to tydelige spenninger i deres syn på bruk av digital teknologi med barn. Begge disse spenningene handler om det individuelle vs. det kollektive. TID ble identifisert som den viktigste faktoren for denne spenningen.

Artikkelen er publisert som open access i tidsskriftet Technology, Knowledge and Learning

KI-generert bilde av tid

I dette blogginnlegget kan du lese mer om artikkelen.

. . .

Siste innlegg

Digital kreativitet i barnehagen er en idebank om bruk av digital teknologi og medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn

In English

From 2021, many posts are published in Norwegian and English.

Digital creativity in kindergarten is a blog about creative use of digital technology and media together with young children.

Follow these keywords to find articles in English:

Animation Coding Conferences DigitalCompetence Digital resource DigitalStory Literature PhD Research