Kontakt

Oppdatert 25. april 2024

Jeg heter Marianne Undheim. Jeg er utdannet førskolelærer med utefag i fordypning og doktorgrad i pedagogikk og teknologi. I doktorgraden forsket jeg på grupper av barnehagebarn og barnehagelærere som sammen har laget digitale fortellinger: ei e-bok og en animasjonsfilm.

Siden august 2020 har jeg vært ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved UiS. Jeg underviser barnehagelærerstudenter på første trinn heltid, deltid og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Jeg har emneansvar for for en ny nettbasert videreutdanning for barnehagelærere som arbeider i barnehage: «Digital kompetanse i barnehagen». Jeg ansvarlig for profilen «Aktiv med digital teknologi i barnehagen» og FILIORUMs ressursbank. Jeg deltar for tiden i tre forskningsprosjekt: PUST, DiCoTe og SPReLL — alle med fokus på digital teknologi i barnehagen og eller barnehagelærerutdanningen. Fra høsten 2024 skal jeg ha emneansvar for emnet «Digital pedagogikk» på Bachelor i SFO.

Jeg er opptatt av barns kreative og skapende bruk av digitale verktøy og hvordan de digitale verktøyene kan inngå som naturlige verktøy blant annet i tema-/prosjektarbeid med barn. Jeg er opptatt av å inspirere og motivere barnehageansatte, barnehagelærerstudenter og barnehageforskere til å se verdien av å bruke digitale verktøy sammen med barna — med en kritisk og reflektert tilnærming. Sammenhengen mellom pedagogikk, teknologi og fag ser jeg på som helt sentral.

Som barnehageforsker og underviser på barnehagelærerutdanningen deltar jeg jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer, se mer her.

Før jeg begynte på UiS jobbet jeg 23 år som førskolelærer — 15 av de i Kleppe friluftsbarnehage.

. . .

I desember 2019 deltok jeg på gruppechatten i episode 3 av podkasten Digbart – der vi diskuterte hvordan digitale verktøy kan brukes i barnehagen.

I 2016 deltok jeg i debattprogrammet NRK Ytring 6. mars 2016 der jeg bl.a. beskrev hvordan personalet i Kleppe friluftsbarnehage bruker nettbrett og andre digitale verktøy sammen med barna i skapende og kreative prosesser.

. . .

Ta gjerne kontakt

Klikk her for informasjon om personvern og informasjonskapsler.