KI-generert julebilde

KI-generert julebilde

(Text in English below) Jeg holder på med en videoforelesning til videreutdanningen «Digital kompetanse i barnehagen» om generativ bruk av kunstig intelligens (KI). Og siden det er jul, fikk jeg lyst til å lage et KI-generert julebilde.

Jeg la inn følgende tekst i Bing Chat:

Lag en tegning av tre roboter som feirer jul i skogen.

Resultatet ble fire bilder, men var ikke helt fornøyd. Jeg la derfor inn følgende spesifikasjon:

Lag et bilde av julenissen som gir robotene gaver.

KI-generert julebilde
Julebilde generert med kunstig intelligens.

KI i barnehagen

For å gi barn konkret erfaring med hvor lett det er å generere bilder ved hjelp av KI, vil jeg anbefale dere å teste det ut. Men, for at barn skal kunne forstå at dette ikke er på ekte, vil jeg anbefale å teste ut noen fantasifulle kombinasjoner, som julenissen og roboter.

Se flere blogginnlegg om digital dømmekraft her.

KI-generert julebilde
Julebilde generert med kunstig intelligens.

English

I am working on a video lecture about generative use of artificial intelligence (AI) for a module called «Digital competence i kindergarten». And since it is Christmas, I wanted to create an AI-generated Christmas picture.

I entered the following text into Bing Chat:

Make a drawing of three robots celebrating Christmas in the forest.

Four different pictures were generated, but wasn’t completely satisfied. I therefore entered the following specification:

Create a picture of Santa Claus giving presents to the robots.

AI in kindergarten

To give the children concrete experiences with how easy it is to generate images using AI, I would recommend that you test it out. However, in order for children to understand that this is not real, I recommend testing out some imaginative combinations, such as Santa Claus and robots.


Publisert: