Miniatyrbilde

Det har vært en travel og innholdsrik vår i tilknytning til PhD-en, og på tide med en ny PhD-oppdatering. Denne gang presentert som et tankekartet laget i SimpleMinds, for å gi en liten pekepinn på hva jeg har vært opptatt med. En viktig milepæl er også nådd denne våren: jeg har fullført de obligatoriske studiepoengene! I tillegg har…

Les mer PhD-oppdatering

Lysbilde fra presentasjon på DAB-konferansene 2018.

På DAB-konferansen i mars snakket jeg om digital dømmekraft, og opphavsrett. Teksten i dette blogginnlegget bygger i stor grad på den presentasjonen, men med hovedfokus på opphavsrett. Digital dømmekraft Digital dømmekraft er et sentralt begrep i den nye rammeplanen – og en del av dannelsesprosessen, slik jeg ser det. Det handler om å bruke teknologien…

Les mer Opphavsrett og digital dømmekraft

Miniatyrbilde

God påske! Didaktisk digitalt verksted på UiS inviterte til påskeverksted i dag, og jeg benyttet anledningen til å prøve 3D-print. Selve 3D-modellen ble lasted ned fra Tingiverse.com. Her ligger det mange ulike modeller, klare til å printes. Flere av de er CC-merket for gjenbruk, som betyr at hvem som helst kan bruke og endre modellene.…

Les mer 3D-printet påskekylling

La meg skape digitalt La meg skape digitalt

I tillegg til å gi barna anledning til å skape med tradisjonelle materialer, bør en også gi de anledning til å skape digitalt! Det handler ikke om enten eller, men om både og! Mulighetene knyttet til tradisjonelle skapende aktiviteter er uendelige. Men når en også kobler på alle mulighetene som den digitale teknologien gir oss – blir mulighetene enda flere! Gi…

Les mer La meg skape digitalt

«Kan jeg ta bilde av deg?» (hentet fra http://pixabay.com/no/)

Digital Arena Barnehage 2018: En konferanse om digital praksis i barnehagen – lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy. (DAB-konferansen) Jeg skal lede fagseminar 2E om digital dømmekraft på DAB 2018 i uke 11 (i Bodø, Oslo og Hamar). Mari Fagerheim skal lede det samme seminaret på i uke 10 (Trondheim, Kongsberg og Kristiansand).…

Les mer Digital dømmekraft på DAB 2018

Digital kunst fra Pixabay.com

Godt nytt år! Ser at det fort blir litt lenge mellom innleggene på bloggen, noe som har en klar sammenheng med travle dager som PhD-stipendiat. Feltarbeid og PhD-studie Nå holder jeg på med feltarbeid i barnehager. Utrolig interessant og spennende å samle inn eget datamateriale! Tusen takk til både barn og barnehagelærere som ivrig deler…

Les mer Feltarbeid og PhD-studie

TPACK TPACK

= animasjon med barnehagelærerstudenter Det har vært utrolig inspirerende å få lov til å undervise i prosjektuka «Digital kompetanse i barnehagen» (uke 49), for førsteårs barnehagelærerstudenter – der teknologi, pedagogikk og naturfag = animasjonsprosjekt. Gleder meg til ei ny prosjektuke! I følge Mishra og Koehler (2006) kreves både en teknologisk, pedagogisk og faglig kompetanse for…

Les mer Teknologi, pedagogikk og naturfag

Fascinerende å tegne med VR briller. Skjermbilde fra Facebooksida til rommet.

Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), et nyåpnet digitalt skaperverksted på UiS. Dette er et spennende og innholdsrikt rom – med MYE teknologi – tilgjengelig for studenter og ansatte. Selv skal jeg bruke rommet når jeg skal være med og undervise barnehagelærerstudenter i animasjon og annen kreativ bruk av IKT og teknologi seinere denne høsten. «Det nyetablerte…

Les mer Digitalt skaperverksted på UiS