Vitenskapelige artikler

Oppdatert 8. mai 2024

Undheim, M., Kucirkova, N., Unstad, T. & Dardanou, M. (2024). Tracing the ontological beliefs of Norwegian educators concerning technology use in early childhood education and care. Technology, Knowledge and Learning. https://doi.org/10.1007/s10758-024-09733-6 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Papavlasopoulou, S., Undheim, M., Meaney, T. & Esmaeeli, S. (2024). Early childhood pre-service teachers’ preparation for using technology with children: a systematic literature review. European Journal of Teacher Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2341935 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. & Ploog, M. (2023). Digital competence and digital technology: a curriculum analysis of Norwegian early childhood teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2204109 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. & Hoel, T. (2022). In Pursuit of a Multimodal Ensemble in a Stop-motion Animation Movie Created by Six Young Children. Video Journal of Education and Pedagogy, 1-23. https://doi.org/10.1163/23644583-bja10035 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Jernes, M. & Undheim, M. (2022). «Jeg har ikke trykt!» Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen. BARN – Forskning om barn og barndom i Norden, 40(4), 37-54. https://doi.org/10.23865/barn.v40.5114 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. (2022). Deltakelse, prosess og produkt: Kreativitet i en skapende teknologimediert samarbeidsprosess i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning, 19(1), 21-39. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.251 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. (2022). Children and teachers engaging together with digital technology in early childhood education and care institutions: a literature review.  European Early Childhood Education Research Journal, 30(3), 472-489. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1971730 (publisert online først, august 2021). Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. & Hoel, T. (2023). An animated story created by a group of young children. Journal of Early Childhood Literacy, 23(3), 374-400. https://doi.org/10.1177/1468798420988756 (publisert online først, januar 2021) Blogginnlegg om artikkelen, klikk her. Click here for information in English.

Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal og Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-03 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 15(3). https://doi.org/10.7577/nbf.1761 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

. . .

Doktorgradsavhandling

Undheim, M. (2020). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. https://doi.org/10.31265/usps.65 Blogginnlegg om artikkelen, klikk her.

. . .

Forskningsprofil