Vitenskapelige artikler

Oppdatert 16. november 2020

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler basert på egen forskning

Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15(3). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1761 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

. . .

Doktorgradsavhandling

Undheim, M. (2020). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. http://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/65

. . .

Forskningsprofil