Digital kreativitet i barnehagen

Vitenskapelige artikler

Oppdatert 5. oktober 2021

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Undheim, M. (2021). Children and teachers engaging together with digital technology in early childhood education and care institutions: a literature review.  European Early Childhood Education Research Journal, 1-18. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1971730 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Hoel, T. (2021). An animated story created by a group of young children. Journal of Early Childhood Literacyhttps://doi.org/10.1177/1468798420988756 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her) (click here for information in English).

Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal og Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-03 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15(3). https://doi.org/10.7577/nbf.1761 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

. . .

Doktorgradsavhandling

Undheim, M. (2020). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. http://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/65 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

. . .

Forskningsprofil