Vitenskapelige artikler

Oppdatert 30. januar 2021

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Undheim, M. & Hoel, T. (2021). An animated story created by a group of young children. Journal of Early Childhood Literacyhttps://doi.org/10.1177/1468798420988756 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15(3). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1761 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

. . .

Doktorgradsavhandling

Undheim, M. (2020). The Process Is Not Enough: Children and Teachers Creating Multimodal Digital Stories in Kindergarten (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. http://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/65 (blogginnlegg om artikkelen, klikk her).

. . .

Forskningsprofil