Vitenskapelige artikler

Oppdatert 11. oktober 2020

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler basert på egen forskning

Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Jernes, M. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15(3). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1761 (Se også blogginnlegget om denne artikkelen, klikk her).

. . .

Forskningsprofil