Pedagogiske strategier

Pedagogiske strategier

Barnehagelæreres pedagogiske strategier når de skaper digitale fortellinger med barnehagebarn

Dette er den norske tittelen på en vitenskapelig artikkel som jeg har skrevet sammen med Margrethe Jernes. Artikkelen er en del av PhD-en min og er publisert i et spesialnummer om «Digital Childhoods, Multimodality and STEM» i tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal (Klikk her for å lese artikkelen).

.

Barnehagelæreres pedagogiske strategier

I artikkelen ser vi nærmere på hvilke pedagogiske strategier to barnehagelærere tar i bruk når de skaper digitale fortellinger sammen med grupper av barnehagebarn (4-5 åringer). Den skapende prosessen inneholder aktiviteter både med og uten digital teknologi. Artikkelen skiller seg fra andre artikler om barnehagebarn som lager digitale fortellinger ved at den fokuserer på grupper av barn, og ikke barn som lager fortellinger enkeltvis eller to og to.

Det teoretiske rammeverket som brukes i artikkelen er:

  • Romslige og trange interaksjonsmønstre (Bae, 2012)
  • Sustained shared thinking (SST) – vedvarende, delt tenkning (Siraj-Blatchford & Sylva, 2004; Sylva et al., 2004)
  • Guided interaction – veiledet samspill (Plowman & Stephen, 2007)

Funnene viser at barnehagelærerne tar i bruk flere pedagogiske strategier når de involverer barna i prosessen, bl.a. invitere til dialog, forklare det praktiske og instruere for resultat. De ulike pedagogiske strategiene er viktige underveis i prosessen, og for å nå målet om å lage en digital fortelling. Barnehagelærernes kommunikasjon er preget av en oppmuntrende og motiverende tone.

Artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan barnehagelærere involverer grupper av barnehagebarn i teknologi-medierte skapende prosesser ved å legge vekt på det pedagogiske når digital teknologi tas i bruk sammen med barnehagebarn.


Lenke til artikkelen

Undheim, Marianne & Jernes, Margrethe. (2020). Teachers’ pedagogical strategies when creating digital stories with young children. European Early Childhood Education Research Journal Journal, 28(2), 256-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (publisert som «Open access»)

Lenker til de andre artiklene:

Klikk her for flere blogginnlegg om PhD-en min


Digital barndom, multimodalitet og STEM

  • Spesialnummeret «Digital Childhoods, Multimodality and STEM» inneholder mange interessante forskningsartikler med fokus viktigheten av pedagogikk når teknologi integreres i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
  • STEM kan oversettes til naturfag, teknologi og matematikk
  • Lenke til tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal.

Kilder

Bae, B. (2012). Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional Patterns. International Journal of Early Childhood 44(1), 53–69.

Plowman, L. & Stephen, C. (2007). Guided Interaction in Pre-School Settings. Journal of Computer Assisted Learning 23(1), 14–26.

Siraj-Blatchford, I. & Sylva, K. (2004). Researching Pedagogy in English Pre-Schools. British Educational Research Journal 30 (5): 713–730.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project: Final Report: A Longitudinal Study Funded by the DfES 1997-2004. University of London.


Publisert: