Multimodalt samspill

«Vi trenger lyd også!»

«Vi trenger lyd også!» Barn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger sammen

Dette er den norske tittelen på en vitenskapelig artikkel jeg nylig har skrevet. I artikkelen ser jeg nærmere på hva som skjer når to grupper med 6 barnehagebarn (4-5 åringer) og 1 barnehagelærer skaper multimodale digitale fortellinger sammen.

De snakker ikke! Vi trenger lyd også!

Vi må endre stemmene våre… vi kan ikke snakke slik vi snakker til vanlig.

Datamaterialet viser at lyden er viktig for barna.

Artikkelen er en del av PhD-en min og er publisert i tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy (Klikk her for å lese artikkelen).

Det teoretiske rammeverket som brukes i artikkelen er: teknologisk pedagogisk fagkompetanse (TPACK) (Mishra & Koehler, 2006) og profesjonsfaglig digital kompetanse (Alvestad & Jernes, 2014).

.

Digitale aktiviteter og ikke-digitale aktiviteter

Den ene gruppen laget en e-bok av tegninger, malerier, fotografier, tekst, sang og fortellerstemme. De brukte en iPad og appene BookCreator, AutoRap og YouTube. (Appen BookCreator finnes også for Android nettbrett, i tillegg til en online versjon).

Den andre gruppen laget en animasjonsfilm med Duplo og plastelinafigurer, tekst, fortellerstemme og musikk. De brukte en iPad og appene StopMotionStudio og iMovie. (Appen StopMotionStudio finnes også for Android nettbrett).

I analysen har jeg identifisert to hovedtyper av aktiviteter: ikke-digitale aktiviteter og digitale aktiviteter. Ikke-digitale aktiviteter er aktiviteter uten digital teknologi, f.eks. å dikte fortelling og å lage rekvisitter og kulisser. Digitale aktiviteter er aktiviteter der digital teknologi spiller en sentral rolle, f.eks. å animere, å fotografere, å redigere, og å ta opp lyd.

.

Komplekst samspill mellom ulike aktiviteter

Begge gruppene brukte 9 dager fra den første ideen til ferdig produkt – 50% av den totale tida ble brukt på ikke-digitale aktiviteter. Dette funnet understreker viktigheten av å se på ikke digitale aktiviteter og digitale aktiviteter i sammenheng — og ikke som motsetninger — i skapende prosesser med digital teknologi, som også Burnett og Daniels (2016) og Kucirkova (2014) påpeker.

.

Lyden og muligheten til å dele er viktig for barna

Analysen viser at den skapende prosessen kan beskrives som et komplekst samspill mellom de ulike aktivitetene. Den digitale teknologien ble brukt som et verktøy i den skapende prosessen. Ved hjelp av iPaden og appene kunne barna fotografere bilder til e-boka og animasjonsfilmen, de kunne legge på lyd og de kunne redigere og justere de ulike delene slik at sluttproduktet ble slik som de ville ha det. Og sist men ikke minst — da filmen og e-boka var ferdige, kunne de dele det de hadde laget med de andre barna i barnehagen og foreldrene sine. Barna gav tydelig uttrykk for at de var stolte over det de hadde laget!

.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Artikkelen bidrar med kunnskap om hva som skjer når barn og barnehagelærere sammen skaper multimodale digitale fortellinger. Funnene indikerer at barnehagelærernes profesjonsfaglige kompetanse er viktig når en involverer barnehagebarn i skapende prosesser med digital teknologi. Sammenhengen mellom barnehagelærernes varierte kompetanse og erfaring — bl.a. teknologisk, pedagogisk og faglig kompetanse og erfaring — er sentralt i profesjonsfaglig digital kompetanse, slik jeg ser det.


Lenke til artikkelen

Undheim, Marianne. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735743 (publisert som «Open access»).

Lenker til de andre artiklene:

Klikk her for flere blogginnlegg om PhD-en min


Apper

Apple. (2018). iMovie (Version 2.2.5) [App]. App Store.

Cateater LLC. (2017). Stop Motion Studio (Version 8.4.1) [App]. App Store

Red Jumper Limited. (2018). Book Creator (Version 5.1.10) [App]. App Store.

Smule. (2017). Auto Rap (Version 2.3.5) [App]. App Store.


Kilder

Alvestad, M., & Jernes, M. (2014). Preschool teachers on implementation of digital technology in Norwegian kindergartens. Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table, 2014(1), 1-10.

Burnett, C., & Daniels, K. (2016). Technology and literacy in the early years: Framing young children’s meaning-making with new technologies. I S. Garvis & N. Lemon (red.), Understanding digital technologies and young children (s. 18–27). Routledge.

Kucirkova, N. (2014). iPads in early education: Separating assumptions and evidence. Frontiers in Psychology, 5, 1-3.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.Publisert:

Skrevet av:

.