refleksjoner og tilbakeblikk

Refleksjoner og tilbakeblikk

Sitter og fikser litt på en del av blogginnleggene — og da passer det fint med noen refleksjoner og tilbakeblikk. Lenker er «ferskvare», og krever jevnlige oppdateringer 🙂

Det er ganske utrolig, men det er faktisk snart 10 år siden jeg publiserte mitt første blogginnlegg!

refleksjoner og tilbakeblikk
Skjermbilde av mitt første blogginnlegg – publisert februar 2011!

I det første blogginnlegget mitt presenterte jeg Kleppe friluftsbarnehage — barnehagen hvor jeg jobbet i 15 år — som assisterende styrer og som pedagogisk leder! Der fikk jeg rike anledninger til å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet sammen med barna — og jeg fikk eksperimentere og prøve ut nye spennende ting! Svært mange av blogginnleggene handler om aktiviteter som jeg har gjort sammen med barna. Alle disse erfaringene har vært utrolig viktige for meg — de danner fundamentet for den kunnskapen jeg sitter på i dag — selve «grunnmuren».

. . .

Bilder, digitale fortellinger og animasjon

Disse tre stikkordene var sentrale i det første blogginnlegget. Og disse tre stikkordene er like sentrale i dag — 10 år seinere!

Det begynte med praktiske erfaringer sammen med barna i barnehagen. Mange av disse erfaringene er dokumentert her på bloggen og i de to fagbøkene som jeg har skrevet: Del gleder – digital kompetanse i barnehagen og Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn.

Det fortsatte med en master i IKT i læring og masteroppgaven Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Arbeidet med masteroppgaven gav mersmak og jeg valgte etter hvert å begynne på en doktorgrad.

I arbeidet med doktorgraden har jeg virkelig fått anledning til å gå inn i dybden på temaet som jeg begynte å blogge om for 10 år siden — bilder, digitale fortellinger og animasjon. Tittelen på doktorgraden er The process is not enough. I løpet av prosessen med doktorgraden har det blitt mange refleksjoner og tilbakeblikk — på min egen forskningsprosess.

Tittelen på avhandlingen — prosessen er ikke nok — er et av de sentrale funnene mine. Gjennom refleksjoner og tilbakeblikk på analysen gikk det opp for meg hvor viktig produktet er for barna når de skaper digitale fortellinger. Det å kunne dele den ferdige fortellingen med et publikum!

Vi snakker ofte om at prosessen er viktigst i barnehage. Og ja — prosessen er viktig — men mine funn viser at produktet også er viktig. I hvert fall når vi tar i bruk digitale verktøy i skapende prosesser med barna.

Flere artikler om forskningen min
Barna ser filmen de har laget på iPaden – Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen


Publisert:

Skrevet av:

.