Del gleder – digital kompetanse i barnehagen

Oppdatert 26. februar 2021

[Innlegget inneholder reklame]

Del gleder – digital kompetanse i barnehagen handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, er i fokus. Den handler også om de etiske sidene vedrørende bruk av digitale verktøy.

Boka er en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å ta i bruk digital teknologi og digitale medier sammen med barna. 

Den tar utgangspunkt i en progresjonsplan og er full av tips og ideer til hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og utfordrende måte. 

.

Dette er den første boka jeg har skrevet (utgitt på GAN Aschehoug). Første utgave kom våren 2011. Andre utgave kom våren 2015. Denne andre utgaven er oppdatert for å holde tritt med utviklingen på feltet, og nettbrettet som et skapende og kreativt verktøy er tatt med.


Dette er en praktisk bok med et rikt bibliotek av aktiviteter fra fotografering, egen produksjon av spill og bøker, animasjonsfilm og digital fortelling. Boka har et stort fokus på barns mestring. Den handler også om temaarbeid og gir tips i forhold til arbeid med fagområdene, særlig i forhold til Kommunikasjon, språk og tekst, Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Boka er illustrert med eksempler som viser hvordan man i praksis kan jobbe med IKT og barnehagebarn, men den er også aktuell for småskolen. Tekst er hentet fra GAN Aschehougs barnehagekatalog for våren 2015.

Følg lekene: 


Innhold i Del gleder – digital kompetanse i barnehagen

 1. IKT og digitale verktøy: Stimulerende og utfordrende læringsmiljø – Pedagogisk arbeid med digitale verktøy – Progresjonsplan: Digitale verktøy
 2. Etiske problemstillinger: Etikk og dokumentasjon – Publisere bilder på Internett – Nettvett
 3. Fotografering: Gi kameraet til barna – Bildetekst – Skrive ut bilder – Dagens bilder – Fotografi for å fremme barns språkutvikling – Dokumentasjon – Fototips – Lagring av bilder på datamaskin – Bilderedigering og programvare
 4. Barn skanner og kopierer: Ideer til bruk – Framgangsmåte
 5. Barn lager bøker og spill: Barn som produsenter –  Bøker – Spill – Digital bok – Digital bildecollage
 6. Digital lyd: Ideer til bruk – Lydopptak – Lydtips – Lydredigering og programvare – Musikk
 7. Digital fortelling: 1-3 åringer – 3-5-åringer –  5-6-åringer – Bruk av andres bilder og musikk
 8. Animasjonsfilm: Forskjellige typer animasjon – Animasjon med barn, fra idé til ferdig produkt (hele prosessen) – Publisering på Internett – Animasjon med nettbrett – Animasjon med datamaskin
 9. Videofilm: Gi filmkameraet til barna – Film for å fremme barns språkutvikling – Ideer – Filmtips – Filmredigering på nettbrett – Filmredigering på datamaskin
 10. «Kan jeg spille?»: Dataaktivitet er motiverende, sosialt og språkfremmende – Den viktige voksenrollen – Utstyr
 11. Eksperimenterende tegning: La barna «leke» og skape – Digital tegning – Programvare og applikasjoner
 12. Skriving: La barn lekeskrive på datamaskinen – Tekstskaping – Programvare og utstyr
 13. Dataspill: Gode dataspill – Kriterier for gode digitale spill og applikasjoner
 14. Internett og nettsteder: Skal barn bruke Internett? – Kriterier for gode nettsteder – Variert bruk av Internett sammen med barn – Synliggjøre barnehagen på Internett
 15. Interaktiv tavle: Stor grad av samarbeid rundt ei interaktiv tavle – Ideer til bruk – Utstyr
 16. Kleppe friluftsbarnehage: Mestring og barnemedvirkning – «De mange intelligenser» – Tema- og prosjektbasert jobbing – Digitale verktøy
 17. Digital kompetanseheving: IKT, digitale verktøy og digital kompetanse – Personalets digitale kompetanse – IKT-plan for kompetanseheving
 18. Åndsverkloven: Bruk av andres musikk – Bruk av andres bilder
 19. Tekniske forklaringer: PDF-filer – Databehandling – Bilder – Skanning – Lyd – Film og video – Internett
 20. Programvare og applikasjoner: Kreativ programvare og applikasjoner for datamaskin og nettbrett

Del gleder – digital kompetanse i barnehagen kan bestilles hos nettbokhandlere og direkte fra forlaget, følg lenka.