Prosessen er ikke nok

Prosessen er ikke nok

Prosessen er ikke nok —

Barnehagebarn og barnehagelærere skaper multimodale digitale fortellinger

Når barnehagebarn deltar i skapende prosesser med digital teknologi er de ferdige produktene viktige — å bare fokusere på prosessen er ikke nok. Dette er et av hovedfunnene i doktorgradsstudien min.

For barn som vokser opp i dag — i det 21. århundret — er teknologi en integrert del av deres hverdagsliv, enten vi ønsker det eller ikke. På tross av dette er barns bruk av digital teknologi i barnehagen begrenset, særlig i
forhold til kreative og skapende aktiviteter.

Formålet med denne doktorgradsstudien er å bidra med kunnskap om kreativ og skapende bruk av teknologi som en gruppeaktivitet med barnehagebarn. Studien er et forsknings- og kunnskapsbidrag til samtidens debatt om barns bruk av digital teknologi i barnehagen.

Jeg ser på digital teknologi — f. eks. en iPad — som et kreativt og skapende verktøy som barn og barnehageansatte sammen kan benytte for å skape produkter som kan deles med andre.

Hovedproblemstillingen er: «Hva trer fram når barnehagelærere involverer barnehagebarn (4-5-åringer) i skapende samarbeidsprosesser med digital teknologi?»

. . .

Klikk her for en lengre tekst om avhandlingen. Her trekker jeg også fram sentrale funn:

  • nye muligheter med digital teknologi
  • skapere i en kreativ prosess
  • interaksjoner mellom ulike kompetanseområder
  • prosessen er ikke nok

. . .

Lenker

Selve avhandlingen finner du her: http://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/book/65

Lenker til artiklene:

Se flere blogginnlegg relatert til PhD-studien min.


Publisert:

Skrevet av:

.