Kleppe friluftsbarnehage

Kleppe friluftsbarnehage har jobbet med digitale verktøy sammen med barna siden 2007. Vi har fokus på en kreativ bruk av digitale verktøy sammen med barna, i situasjoner der det er naturlig. IKT og digitale verktøy er integrert i barnehagehverdagen, for alle barna (0-6 åringer).

Kleppe friluftsbarnehage

Viktige stikkord i barnehagen er mestring og mangfold. Barn lærer ulikt, og på ulike måter. Dette tar personalet hensyn til når vi tilrettelegger for lek og læring i barnehagen. Personalet legger vekt på å finne fram til det barnet mestrer og styrke barnet i dette. Vi bruker MI-teorien («De mange intelligenser», utviklet av Howard Gardner), og har god erfaring med denne måten å arbeide på.

Vi jobber mye i prosjekt med temaarbeid, og har erfart at dette er en god måte å koble sammen alle fagområdene i Rammeplanen, og alle de 8 MI-intelligensene. Digitale verktøy flettes naturlig inn i alle prosjekt, og bidrar til et enda større mangfold for barna. Hele personalet tar nå i bruk digitale verktøy for å gi barna en stimulerende og utfordrende barnehagehverdag.

. . .

Digitale verktøy i Kleppe friluftsbarnehage

Bilder

Vi bruker bilder svært aktiv. Barna fotograferer selv, og de er med og setter tekst til bildene. Bilder er svært språkfremmende for alle barn, men særlig for de yngste, for flerspråklige og andre som trenger litt ekstra støtte.

Bilder er også en god hjelp for barna til å få et bedre ordforråd. Det er også en god støtte når barna skal fortelle om en opplevelse til foreldrene senere.

. . .

Digitale fortellinger

Vi lager digitale fortellinger med utgangspunkt i forskjellige aktiviteter og tema. Vi tar opp barnas kommentarer og / eller sang som digital lyd, samtidig som selve aktiviteten fotograferes. Når barna ser den ferdige fortellingen senere, kommenterer de aktiviteten og det som skjer på nytt. Mye av dette publiseres på nettsida vår. Dermed har barna anledning til å se filmene hjemme og.

4-5 åringene har laget en digital fortelling med utgangspunkt i flotte tre som ble laget av papir på formingsrommet. Etterpå skannet vi disse trærne. Underveis i denne prosessen undret vi oss sammen om at de faktisk ble helt like. Dette var en god språkstimulerende aktivitet, i tillegg til at vi kombinerte bruken av forskjellige digitale verktøy i en multimediaproduksjon. Vi tok opp fuglelyder ute og barna laget dyrelyder selv som vi tok opp.

. . .

Animasjonsfilmer

De eldste barna i Kleppe friluftsbarnehage lager animasjonsfilmer. Barna er med på hele prosessen fra ide til ferdig produkt. De skaper selv fortellingen som vi lager film av. Utgangspunktet er et tema som vi jobber med over tid.

. . .

Lenker

Klikk her for flere blogginnlegg om


Publisert:

Skrevet av:

.

Keywords: