Digital kreativitet i barnehagen

Her er litt av presentasjonen jeg hadde på SETT-dagene, med tittelen Digital kreativitet i barnehagen.

Er det noe jeg er opptatt av når det gjelder bruk av digitale verktøy og teknologi i barnehagen, så er det dette:

«Skapende og kreative prosesser med digitale verktøy i barnehagen gir mange muligheter for lek, utforsking og læring.» (min påstand)

Det er ikke verktøyene/teknologien i seg selv som er interessante, for de er «tomme», men hva vi gjør med de!

Kjekt å se at det er stort samsvar mellom påstanden min og den første setningen om digital praksis i høringsutkastet til ny rammeplan.

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.» (Høringsutkast til ny rammeplan, s. 11).

. . .

Men hva er det å være skapende og kreativ?

lysbilde8

 • Prosess: Handler om en relasjon mellom ulike element, der det ofte skapes noe nytt, men ikke alltid.
 • Originalitet: Handler om unike, nye og/eller uventede kombinasjoner og ideer på ulike nivå (trenger ikke å være så stort).
 • Verdi: Hva som regnes som verdi, endres over tid. (Mye av det vi ser på som kreativt i dag, ble ikke forstått på den måten da det ble oppfunnet – fordi de kreative ideene ofte ligger forut for sin tid.)

. . .

Hva legger jeg det å være kreativ og skapende?

For meg handler det om:

 • Å se muligheter, og kanskje gjøre ting på nye måter – eller i hvert fall være reflektert i forhold til sine valg
 • Å koble det analoge og tradisjonelle sammen med det digitale og «nye»
 • Å involvere barna i de skapende og kreative prosessene
 • Å ivareta barnas nysgjerrighet, undring og utforsking

Jeg er også opptatt av:

 • Her-og-nå perspektivet, barns medvirkning og det etiske
 • Å koble sammen den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen

. . .

Digital kreativitet i barnehagen

lysbilde3

Ser flere bilder om digital kunst i tidligere blogginnlegg, bl.a. Digital kunst med barnas bilder

Med digitalt mikroskop og iPad på tur kan vi studere mange ulike naturfenomen, både småkryp/insekter og planter.

 • Rumpetrollegg i ei skål – ser ut som gele med svarte prikker i.
 • Et enkelt rumpetrollegg – sett gjennom det digitale mikroskopet – ligner mer på et øye.

Det digitale mikroskopet og iPaden gir barna mulighet til å studere ulike fenomen mer detaljert. Faktakunnskapen som barna tilegner seg gjennom disse konkrete erfaringene, kan vi etterpå bruke som inspirasjon i nye uttrykk.

Klikk her for flere blogginnlegg om digitalt mikroskop

. . .

Hva er teknologi?

lysbilde13

Det handler om å se mulighetene! Og å ikke tenke på teknologi som noe annet enn «alt det andre» – men som naturlige verktøy på lik linje med alt annet. Samtidig er det også helt sentralt å ha kunnskap om verktøyene/teknologien (og mulighetene), for å kunne bruke de på en god og kreativ måte…

Men som jeg har skrevet mye om i masteroppgaven, så handler den digitale kompetansen (kunnskapen) vel å mye om den pedagogiske og faglige kompetansen.

. . .

«Digitale fortellinger og barnehagelærerens kompetanse»

Et sentralt funn i masteroppgaven er nettopp at det trengs en sammensatt kompetanse for å bruke teknologi sammen med barna, bestående av:

 • pedagogisk kompetanse
 • faglig kompetanse
 • teknologiske kompetanse
 • = den sammensatte kompetansen teknologisk pedagogisk fagkompetanse

lysbilde21

I masteroppgaven har jeg presentert mer detaljert hva jeg legger inn i de ulike kompetanseområdene (basert på en analyse av mine funn, kombinert med funn fra tidligere forskning og teori). Lenke til masteroppgaven.

Takk for en innholdsrik og spennende konferanse!


Publisert:

Skrevet av:

.