Digital kreativitet i barnehagen

Her er litt av presentasjonen jeg hadde på SETT-dagene, med tittelen Digital kreativitet i barnehagen.

Er det noe jeg er opptatt av når det gjelder bruk av digitale verktøy og teknologi i barnehagen, så er det dette:

«Skapende og kreative prosesser med digitale verktøy i barnehagen gir mange muligheter for lek, utforsking og læring.» (min påstand)

Det er ikke verktøyene/teknologien i seg selv som er interessante, for de er «tomme», men hva vi gjør med de!

Kjekt å se at det er stort samsvar mellom påstanden min og den første setningen om digital praksis i høringsutkastet til ny rammeplan.

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.» (Høringsutkast til ny rammeplan, s. 11).

 Men hva er det å være skapende og kreativ?

lysbilde8

 • Prosess: Handler om en relasjon mellom ulike element, der det ofte skapes noe nytt, men ikke alltid.
 • Originalitet: Handler om unike, nye og/eller uventede kombinasjoner og ideer på ulike nivå (trenger ikke å være så stort).
 • Verdi: Hva som regnes som verdi, endres over tid. (Mye av det vi ser på som kreativt i dag, ble ikke forstått på den måten da det ble oppfunnet – fordi de kreative ideene ofte ligger forut for sin tid.)

Hva legger jeg det å være kreativ og skapende?

For meg handler det om:

 • Å se muligheter, og kanskje gjøre ting på nye måter – eller i hvert fall være reflektert i forhold til sine valg
 • Å koble det analoge og tradisjonelle sammen med det digitale og «nye»
 • Å involvere barna i de skapende og kreative prosessene
 • Å ivareta barnas nysgjerrighet, undring og utforsking

Jeg er også opptatt av:

 • Her-og-nå perspektivet, barns medvirkning og det etiske
 • Å koble sammen den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen

Digital kreativitet i barnehagen

lysbilde3

Ser flere bilder om digital kunst i tidligere blogginnlegg, bl.a. Digital kunst med barnas bilder

sett-dagene-med-film

Med digitalt mikroskop og iPad på tur kan vi studere mange ulike naturfenomen, både småkryp/insekter og planter.

 • Rumpetrollegg i ei skål – ser ut som gele med svarte prikker i.
 • Et enkelt rumpetrollegg – sett gjennom det digitale mikroskopet – ligner mer på et øye.

Det digitale mikroskopet og iPaden gir barna mulighet til å studere ulike fenomen mer detaljert. Faktakunnskapen som barna tilegner seg gjennom disse konkrete erfaringene, kan vi etterpå bruke som inspirasjon i nye uttrykk.

Klikk her for flere blogginnlegg om digitalt mikroskop

Hva er teknologi?

lysbilde13

Det handler om å se mulighetene! Og å ikke tenke på teknologi som noe annet enn «alt det andre» – men som naturlige verktøy på lik linje med alt annet. Samtidig er det også helt sentralt å ha kunnskap om verktøyene/teknologien (og mulighetene), for å kunne bruke de på en god og kreativ måte…

Men som jeg har skrevet mye om i masteroppgaven, så handler den digitale kompetansen (kunnskapen) vel å mye om den pedagogiske og faglige kompetansen.

«Digitale fortellinger og barnehagelærerens kompetanse»

Et sentralt funn i masteroppgaven er nettopp at det trengs en sammensatt kompetanse for å bruke teknologi sammen med barna, bestående av:

 • pedagogisk kompetanse
 • faglig kompetanse
 • teknologiske kompetanse
 • = den sammensatte kompetansen teknologisk pedagogisk fagkompetanse

lysbilde21

I masteroppgaven har jeg presentert mer detaljert hva jeg legger inn i de ulike kompetanseområdene (basert på en analyse av mine funn, kombinert med funn fra tidligere forskning og teori). Lenke til masteroppgaven.

Filmer

Lenke til filmene «Ekorn, svarttost og troll» og «Dofilm».

lysbilde20

lysbilde24Takk for en innholdsrik og spennende konferanse!