SETT-dagene nærmer seg

Ja, nå er det snart SETT-dagene – på Lillestrøm 28.-29. november. Og jeg ser fram til en spennende konferanse!

SETT-dagene

. . .

Digital kreativitet i barnehagen

Foredraget mitt på SETT-dagene heter «Digital kreativitet i barnehagen». Jeg er opptatt av den skapende og kreative bruken av digitale verktøy/teknologi, der barna involveres i prosessen og teknologien tas i bruk fordi vi opplever at det har en hensikt og gir aktiviteten en pedagogisk merverdi.

Ser at det digitale og kreative kobles tettere sammen i Høringsutkast til ny rammeplan i 2017, enn i den nåværende rammeplan – noe jeg synes er bra:

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.» (Høringsutkastet, s. 11)

Høringsutkastet har også et tydeligere fokus på det digitale, enn i nåværende – som jeg også synes er bra – forutsatt at personalet er reflektert og bevisst på de valgene de tar! For meg handler personalets digitale kompetanse om å kunne koble sammen den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen på en hensiktsmessig og god måte, slik at de tre kompetanseområdene sammen bidrar til et kvalitativt godt pedagogisk tilbud til barna i barnehagen.

Synes Ken Robinson får fram dette på en fin måte i boka «Out of our minds»:

«All technologies are neutral. What counts is who uses them and what they use them for» (Robinson, 2001, s. 204)

Ja, det handler om å være reflektert og bevisst på de valgene vi tar. Teknologien er nøytral – så det som gjelder er de som bruker den og hva den brukes til…

. . .

Håper vi sees!

Og mens vi venter – her er en smakebit fra det jeg skal snakke om.


Publisert: