Barnehagens digitale praksis

Barnehagens digitale praksis

(Text in English below). Datoen viser 29. august, og barnehagene er igjen fulle av aktive barn og mange aktiviteter. Slik er det også på universitetene. Kjekt å kunne ønske nye barnehagelærerstudenter velkommen! Men hva så med barnehagens digitale praksis? 

Bloggposten inneholder bl.a. tips om aktuelle konferanser og webinarer. 

. . .

Digital praksis i barnehagen

I følge Rammeplanen skal

Barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

(Rammeplanen, s. 44)

. . .

Tips om aktuelle konferanser og webinarer

6.-10. september: EECERA-conference. Her er det mange spennende innlegg av forskere fra hele verden om ulike sider ved barnehage og tidlig barndom. På EECERA er det også flere PedTalks. Dette er korte sesjoner direkte relatert til det praksis – som f.eks. en PedTalk der jeg forteller og viser hvordan en kan lage en animasjonsfilm (på engelsk) (krever billett).

21. og 22. september: KnowHow EdTech (gratis).

19. oktober: webinar der Natalia Kucirkova snakker om barns lesing i 2021, som blir mer og mer digital og personalisert. Webinaret arrangeres av Malin Nilsen fra Universitetet i Gøteborg.

26.-28. oktober: Norsk barnehageforskningskonferanse (konferansen er gratis, men du må melde deg på for å få tilgang). Ser fram til tre spennende hovedforedrag, bl.a. av Marilyn Fleer fra Australia som har forsket mye på barn og digital teknologi. Margrethe Jernes og jeg skal også ha et innlegg, i en av parallell sesjonene. Her skal vi utforske hva barn og barnehagelærere snakker om og er opptatt av når de leser digitale bøker.

. . .

Annet

FILIORUM – senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger holder på å utvikle en ressursbank. Her vil det bl.a. komme flere ressurser knyttet til digital praksis i barnehagen. Mer om dette etter hvert.

Vil også tipse om Udirs kompetansepakker for barnehageansatte, f.eks. «Digital dømmekraft i barnehagen» som jeg har vært med å utvikle og «Digital praksis» (gratis men krever pålogging).

Sist men ikke minst vil jeg trekke fram denne bloggen – hvor det ligger mye praktisk informasjon fra flere år tilbake i tid – som fortsatt er like aktuelt! Jeg vil også trekke fram de to fagbøkene som jeg har skrevet: «Digital kompetanse» og «Hvorfor har vi blå striper på armen».

Lykke til med arbeidet!


In English

Digital practices in early childhood education and care institutions

It is August 29th, and in Norway many ECEC institutions are once again full of active children and many activities – as well as at the universitities. It feels good to be able to welcome new pre-service teachers at the early childood teacher education! But what about the digital practices in ECEC? 

. . .

Digital practices

According to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens

Digital practices in kindergarten shall encourage the children to play, be creative and learn. The use of digital tools must support the children’s learning processes and help implement the principles of the Framework Plan on creating a rich and varied learning environment for all children.

(The Framework plan for kindergartens, p. 44)

. . .

Relevant conferences and webinares

6th – 10th September: EECERA-conference (European Early Childhood Education Research Association) – a conference with many interesting sessions where researchers from all over the world share experiences and research  from various aspects related to ECEC and early childhood. This year there will also be several PedTalks, short sessions of a theme directly related to practice – such as a PedTalk where I talke and show how to create an animated movie (9th Sept) (a ticket is needed).

21th and 22th September: KnowHow EdTech (free) The conference is hosted by University of Stavanger, Norway, and Nordic Edge, Norway.

19th October: Webinar where professor Natalia Kucirkova talks about children´s reading in 2021, which is more and more digital and personalised. The webinaret is hosted by Malin Nilsen from the University of Gothenborg, Sweden.

26th-28th October: Norwegian early childhood research conference (free). I am looking forward to three exciting key notes: professor Marilyn Fleer from Australia who has done a lot of research on young children and digital technology; professor Iram Siraj and professor Mathias Urban (more information about the key notes here, with text in English at the bottom). 

. . .

Other relevant tips

FILIORUM – Centre for Research in Early Education and Care is in the process of developing a collection of digital resources for use in ECEC-based competence development. The resources will be free, available to everyone, and new resources will be added on an ongoing basis. We´ll soon have several resources related to digital practices in ECEC. More about this later. 

At last, I also would like to highlight this blog, where I have published a lot of practical information during the last decade – which is equally relevant today! From 2021 most posts are in Norwegian and English. The rest of the content is mostly only available in Norwegian – but google translate usually works very well from Norwegian to English! If you are searching for anything particular that you can´t find, please contact me.

Good luck!


Publisert:

Skrevet av:

.

Kommentarer

2 kommentarer til “Barnehagens digitale praksis”

 1. Rhaisa avatar
  Rhaisa

  Thank you, Marianne for sharing all this important information!

  1. Marianne avatar
   Marianne

   You welcome, Rhaisa 😊