Avslutningskonferanse for VEBB

VEBB avslutningskonferansen

På VEBB avslutningskonferansen ved Universitetet i Stavanger nå nylig ble forskningsresultater fra forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB presentert. Samarbeidet med praksisfeltet ble også trukket fram, samt vurderingsverktøyet VEBB.

VEBB avslutningskonferansen inneholdt også relevante og interessante fra internasjonale forskere relatert til temaene barnehage, lesing og teknologi.

Forskning- og innovasjonsprosjektet VEBB er ledet av Professor Anne Mangen, Førsteamanuensis Trude Hoel og Førsteamanuensis Margrethe Jernes, alle fra Universitetet i Stavanger.

VEBB avslutningskonferansen
Margrethe Jernes og Trude Hoel presenterer vurderingsverktøyet VEBB.

.

VEBB – funn og implementering

Målet med forsknings- og innovasjonsprosjektet:
  • Nettbasert verktøy for vurdering av bildebok apper – som ble presentert på konferansen
  • Bidra til økt refleksjon blant barnehageansatte rundt mediets rolle i språkstimulerende aktiviteter
  • Forskningsbasert grunnlag for beslutningstakere og produsenter
Hovedproblemstillingene:
  • Hvordan påvirker mediets affordanser samtalen mellom lærer og barn i samtalebasert lesing?
  • Hvilke parametre knyttet til fortellingen og mediet er viktige for vurdering av bildebok-appers egnethet for samtalebasert lesing?

.

Digitale bøker i barnehagen

Film fra Språkløyper, av Lesesenteret: https://sprakloyper.uis.no/barnehage/brobyggeren/
Aktuelt fra filmen:
  • Fokus på hvilke begrep vi bruker – «spille» på iPaden – eller «lese» ei bok på iPaden
  • Større samarbeid mellom deltakerne når en bruker digitale bøker – men kanskje litt mindre tradisjonell lesing. 

.

Noen publikasjoner fra VEBB

VEBB - avslutningskonferansen
Presentert på VEBB avslutningskonferansen

Se også blogginnlegget Lesing i barnehagen for flere aktuelle artikler, bl.a. Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen.


Vurderingsverktøyet VEBB

Vurderingsverktøyet er et refleksjonsverktøy for vurdering av e-bøker for barn – når målet er samtalebasert lesing. Dette ble presentert av Margrethe Jernes og Trude Hoel helt til slutt på VEBB avslutningskonferansen.

Samtalebasert lesing kjennetegnes av at barnehagelæreren / barnehagepersonalet oppmuntrer barna til å være språklig aktive og deltakende. Det er en lesesituasjon der målet er å involvere barna i utforskende og rike samtaler som strekker seg ut over her-og-nå-situasjonen. Både tradisjonelle bildebøker i papir og digitale bildebok apper kan brukes – barnehagelærerens forberedelse er uansett viktig!

Skriv inn en boktittel, og klikk på Start – så blir du ledet gjennom verktøyet. Det er forøvrig også oversatt til engelsk.

.

Tips fra VEBB

(klikk på Les mer)

Som en forberedelse til lesing er det viktig å tenke gjennom hvor stor barnegruppa skal være, og hvilke barn som passer å være i gruppe sammen. Noen ganger vil personalressursen bestemme gruppestørrelsen, andre ganger er det større fleksibilitet innenfor barnehagens rammer. I samtalebasert lesing skal alle barna delta aktivt, og det er dermed en stor fordel om barna er språklig forenelige.

Ved lesing i gruppe er det også viktig å tenke over hvordan læreren plasserer teksten i forhold til seg selv og barna. Et nettbrett har mindre skjerm enn bildeflaten i de fleste bildebøker, og barna skal både se og høre teksten godt. Dersom læreren selv sitter bak boka eller nettbrettet og holder teksten frem mot barna, er det vanskelig å utforske teksten sammen med barna, men hvis barnegruppa er stor, er kanskje dette likevel den beste løsningen.

Det er faktorer både i det digitale mediet og i appens mediespesifikke egenskaper, eller affordanser, som påvirker i hvilken grad den enkelte bildebok-appen egner seg som utgangspunkt for samtale i grupper. Dette verktøyet skal hjelpe læreren å foreta en didaktisk vurdering av hvorvidt en bildebok-app egner seg til samtalebasert lesing sammen med en gruppe barn i barnehagen.

Kilde: http://vebb.uis.no/

Når en har fullført alle vurderingene (7 sider totalt), får en en oppsummering av hvor vidt e-boka – med den aktuelle barnegruppa basert på sine egne vurderinger – er egnet til å bruke i samtalebasert lesing. Oppsummeringen bygger på barnehagelærerens egne refleksjoner knyttet til hva, hvordan og hvorfor.

Ei e-bok kan være helt super i ei barnegruppe – men ikke egnet i en annen barnegruppe – fordi barna er forskjellige! Dette er det viktig å ta hensyn til når en vurderer bøker til bruk i lesing i barnehagen.

Vurderingsverktøyet VEBB: http://vebb.uis.no/

Aktuelt

Artikkel fra Periskop: «Papirboka og e-boka kan leve godt sammen i barnehagen»


Publisert:

Skrevet av:

.