EECERA 2017 i Bologna

EECERA 2017 i Bologna

Ser fram til en spennende og interessant konferanseuke i Bologna! EECERA 2017 i Bologna er den største årlige Europeiske forskningskonferansen med fokus på barnehagebarn og barnehage, med deltakere fra hele Europa, i tillegg til store deler av hele verden, bl.a. Australia. EECERA står for European Early Childhood Education Research Education og konferansen i år er den 27. EECERA-konferansen.

. . .

Teachers’ use of digital pedagogy

Selv skal jeg, sammen med Vigdis Vangsnes fra Høgskolen på Vestlandet, ha en presentasjon basert på artikkelen vi har skrevet om digitale fortellinger. Tittelen på presentasjonen er «Digital stories and preschool teachers’ competence». Sentrale stikkord i presentasjonen er: digital stories, narrative competence, TPACK, narratology, ECE. Vi skal presentere samtidig med en forsker fra New Zealand, innenfor temaet «Teachers’ use of digital pedagogy».

I tillegg til å presentere selv, skal jeg få med meg mye annet spennende på EECERA 2017 i Bologna! Programmet er variert og allsidig, og det digitale er også med.

. . .

Lenker

Presentasjonens abstrakt, publisert i EECERA 2017s Abstract Book (s. 210): Undheim & Vangsnes, «Digital stories and preschool teachers’ competence».

Undheim & Vangsnes. (2017). Digitale fortellinger i barnehagenTidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 15(3).


Publisert:

Skrevet av:

.