Temauke om IKT

Gøy med digitale oppdateringer fra barnehagen via e-post abonnement. I sommer har de hatt temauker, bl.a. ei med fokus på IKT. Da tok de bilder med både fotoapparat og iPad, og laget bl.a. bildelotto.

Når en lager bildelotto sammen med barna, kan en tilpasse både vanskelighetsgrad og tema. Og ved å la barna delta i prosessen, kan en ta utgangspunkt i deres interesser og gi de verdifull erfaring som produsenter. Min erfaring fra tidligere er at barna synes det er både gøy og motiverende å spille spill de har laget selv!

Bilder fra en artikkel i [tilt] #2, 2011, fra Mediepedagogene, om barn som fotograferer og bildelotto.

Bilde av framsiden på artikkelen i [tilt] # 2, 2011, fra Mediepedagogene.
Bilde av ei side om bildelotto i [tilt].

Jeg har tidligere skrevet flere blogginnlegg om bildelotto og memory laget av barna selv, se bl.a. Matematisk bildelotto.