feltarbeid og phd-studie

Hverdagen som PhD-stipendiat

Har lenge tenkt på at jeg ville skrive litt om å være PhD-stipendiat. Hvordan er egentlig hverdagen som PhD-stipendiat?

. . .

Hva gjør jeg om dagene?

Hverdagen som PhD-stipendiat startet februar 2017, for ganske nøyaktig 6 måneder siden. Det var en stor overgang fra en aktiv arbeidshverdag i en barnehage der jeg hadde jobbet i over 15 år og kjente «alt» og alle — til noe ganske ukjent… Heldigvis visste jeg hva jeg ville og skulle. Og jeg har vel etter hvert blitt dannet inn i den nye rollen min. Jeg stortrives — og det har jeg gjort helt fra dag en! Tenk for en unik mulighet det tross alt er å få lov til å virkelig fordype seg i noe som jeg har vært svært interessert i så lenge jeg kan huske!

. . .

Det startet med en Commodore 64

Ja, interessen for teknologi har jeg hatt siden jeg gikk på undomsskolen på midten av 80-tallet. Det var da jeg lærte å programmere — bl.a. på Commodore 64. Som utvekslingsstudent i California i 1987-88 fikk jeg enda flere erfaringer med datamaskiner. Disse erfaringene har jeg har hatt stor nytte av i etterkant. Jeg har alltid vært fascinert av alle mulighetene, og har alltid likt best å lage/skape/designe ting ved hjelp av teknologien!

Den kreative bruken sammen med barna i barnehagen startet for alvor i 2007 — etter at jeg hadde vært på NKUL for første gang. Deretter har det gått slag i slag!

Commodore 64

PhD-prosjektet mitt har – kanskje ikke uventet – fokus på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

. . .

Men hvordan er hverdagen som PhD-stipendiat – hva gjør jeg?

Dette er det umulig å gi et enkelt svar på – det varierer veldig fra uke til uke og dag til dag, alt etter hvor jeg er i prosessen med prosjektet. Jeg har f.eks. nylig tilbrakt ei uke på EECERA-konferansen i Italia, der jeg var så heldig å få besøke Reggio Emilia senteret og to Reggio Emilia barnehager. På konferansen gjennomførte jeg også min første presentasjon på engelsk – en svært nyttig erfaring å ha med seg! Jeg fikk også knyttet flere kontakter med andre, fra ulike deler av verden, som er interessert i tilsvarende tema som meg selv. Nettverksbygging er sentralt på denne type konferanser.

Presentasjon på EECERA, basert på artikkelen «Digitale fortellinger i barnehagen»

Jeg har også deltatt på flere kurs arrangert på Universitetet i Stavanger for PhD-stipendiater, bl.a. om å presentere, samt et obligatorisk kurs i Utdanningsvitenskap. Prosjektet mitt er tilknyttet forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB, og jeg har deltatt på flere aktiviteter i forbindelse med dette, bl.a. kurs i videoanalyse.

. . .

SimpleMind og OneNote

Ellers går tiden til å lese, skrive, tenke, lese, skrive, notere, sortere tanker osv… Tankekart-appen SimpleMind på iPaden har blitt mye brukt – og OneNote! Vet faktisk ikke hva jeg skulle gjort uten OneNote – den digitale ringpermen der jeg skriver, laster opp bilder, tegner, lagrer skjermklipp, samler filer – og ikke minst finner tilbake igjen til tidligere notater, bilder, skriblerier, skjermklipp m.m. Gleden var derfor stor da jeg også fant ut hvordan jeg kan laste ned og «sikkerhetskopiere» hele ringpermen min som ei pdf-fil!

Klikk her for flere blogginnlegg om PhD-arbeidet mitt.


Publisert:

Skrevet av:

.