TPACK

Teknologi, pedagogikk og naturfag

Teknologi, pedagogikk og naturfag = animasjon med barnehagelærerstudenter

Det har vært utrolig inspirerende å få lov til å undervise i prosjektuka «Digital kompetanse i barnehagen» (uke 49), for førsteårs barnehagelærerstudenter – der teknologi, pedagogikk og naturfag = animasjonsprosjekt. Gleder meg til ei ny prosjektuke!

I følge Mishra og Koehler (2006) kreves både en teknologisk, pedagogisk og faglig kompetanse for å ta i bruk digital teknologi på en god måte sammen med barn i barnehage (og elever i skolen) – som de har kalt Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). Jeg velger å oversette det til teknologisk pedagogisk fagkompetanse.

TPACK er det gylne øyeblikket når de tre kompetanseområdene smelter sammen, der helheten er større enn summen av hver enkelt del. Hver enkelt situasjon eller aktivitet krever en unik kombinasjon av de tre kompetanseområdene, som den stiplede sirkelen rundt modellen indikerer. I forhold til animasjonsfilm, dreier det seg om hvordan personalet kan bruke teknologi og medier for å skape en animasjonsfilm, og samtidig gi den aktuelle barnegruppa erfaring med den skapende prosessen, aktuelle fagområder eller tema og mediet.

. . .

Teknologi, pedagogikk og naturfag

Mandag og tirsdag: undervisning knyttet til mange ulike sider vedrørende digital kompetanse, digital teknologi, prosjektarbeid, pedagogikk og naturfag.

Onsdag og torsdag: praktisk arbeid med animasjonsfilmene. Kjekt å få anledning til å følge studentenes kreative prosesser – og gøy å se den myldrende og engasjerte aktiviteten på begge rommene! Både DDV (didaktisk digitalt verksted) og naturfagrom var ledige for studentene. Her kunne de virkelig boltre seg med forskjellig utstyr – og de kunne søke tips og råd hos hverandre, hos lærerne og de ansatte på DDV. På DDV er det god boltreplass for kreative prosesser, og her fikk de også låne nettbrett.

«Dette er det beste rommet på heile UiS!» sa en av studentene.

Studentene jobbet i grupper, og laget en fortelling basert på et naturfaglig tema som de deretter animerte. Studentene brukte bl.a. lego, plastelina, papir og naturmateriale til å animere med – utstyr som finnes i alle barnehager. Noen laget 3-dimensjonale filmer, mens andre laget 2-dimensjonale. De aller fleste gruppene valgte å bruke iPad og appene StopMotionStudio og iMovie til selve animasjonsprosessen og redigeringen. Mange hadde laget animasjonsfilm tidligere – for lenge siden, men svært få hadde laget animasjonsfilm med nettbrett. Ei av gruppene benyttet seg også av muligheten til å se filmen på storskjerm (på DDV) når de redigerte filmen, som gjorde det lettere for alle å delta aktivt.

. . .

Filmpremiere og Kahoot

Fredag var det filmpremiere med høytidelige kåringer:

  • Beste film: basert på studentenes egne vurderinger av hverandres filmer utifra disse tre kriteriene: pedagogisk kvalitet, naturfaglig kvalitet og animasjonsteknisk kvalitet. Studentene noterte på skjema underveis, og avgav deretter sin stemme via Kahoot.
  • Beste film pedagogisk
  • Beste film naturfaglig
  • Beste film animasjonsteknisk

. . .

Kilder


Publisert:

Skrevet av:

.