Digitalt skaperverksted på UiS

Fascinerende å tegne med VR briller. Skjermbilde fra Facebooksida til rommet.

Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), et nyåpnet digitalt skaperverksted på UiS. Dette er et spennende og innholdsrikt rom – med MYE teknologi – tilgjengelig for studenter og ansatte.

Selv skal jeg bruke rommet når jeg skal være med og undervise barnehagelærerstudenter i animasjon og annen kreativ bruk av IKT og teknologi seinere denne høsten.

«Det nyetablerte verkstedet er et multimedierom hvor det alltid skal være tilgang til den nyeste teknologien, og hvor det skal være mulighet til å lære, utforske og utfordre undervisning ved bruk av digitale verktøy og teknologi. Verkstedets bruk er i hovedsak knyttet til opplæring og forskning, eksperimentering og utprøving av digitale verktøy i elevers læreprosesser.» (Kilde: uis.no)

Les mer: