digitalt skaperverksted

Digitalt skaperverksted på UiS

Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), et nyåpnet digitalt skaperverksted på UiS. Dette er et spennende og innholdsrikt rom — med MYE teknologi — tilgjengelig for studenter og ansatte.

Selv skal jeg bruke rommet når jeg skal være med og undervise barnehagelærerstudenter seinere denne høsten. Jeg skal undervise i animasjon og annen kreativ bruk av IKT og teknologi.

DDV er et skaperverksted — et multimedierom — hvor det alltid skal være tilgang til den nyeste teknologien. Her skal det være mulighet til å lære, utforske og utfordre undervisning ved bruk av digitale verktøy og teknologi. Verkstedets bruk er i hovedsak knyttet til opplæring og forskning, eksperimentering og utprøving av digitale verktøy i elevers læreprosesser. (Kilde: uis.no)

. . .

Digitalt skaperverksted

Les mer om Didaktisk Digitalt Verksted på Facebook.

Klikk her for flere blogginnlegg om DDV.


Publisert: