Feltarbeid og PhD-studie

Digital kunst fra Pixabay.com

Godt nytt år!

Ser at det fort blir litt lenge mellom innleggene på bloggen, noe som har en klar sammenheng med travle dager som PhD-stipendiat.

Feltarbeid og PhD-studie

Nå holder jeg på med feltarbeid i barnehager. Utrolig interessant og spennende å samle inn eget datamateriale! Tusen takk til både barn og barnehagelærere som ivrig deler av sin verdifulle tid. Det er utrolig spennende, lærerikt og interessant!

PhD-prosjektet mitt har, som jeg også har nevnt i et tidligere blogginnlegg, fokus på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

Opplæring

Før jul fullførte jeg to PhD-kurs på tilsammen 10 studiepoeng, så nå er jeg snart ferdig med de obligatoriske 30 studiepoengene. Det ser jeg fram til, selv om jeg synes det er spennende og interessant å delta på ulike kurs – og lærerikt og nyttig å skrive oppgaver.