feltarbeid og phd-studie

Feltarbeid og PhD-studie

Ser at det fort blir litt lenge mellom innleggene på bloggen. Dette har en klar sammenheng med travle dager som PhD-stipendiat.

. . .

Feltarbeid og PhD-studie

Nå holder jeg på med feltarbeid i barnehager. Utrolig interessant og spennende å samle inn eget datamateriale! Tusen takk til både barn og barnehagelærere som ivrig deler av sin verdifulle tid. Det er utrolig spennende, lærerikt og interessant!

PhD-prosjektet mitt har, som jeg også har nevnt i et tidligere blogginnlegg, fokus på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

. . .

Opplæring

Før jul fullførte jeg to PhD-kurs på tilsammen 10 studiepoeng. Så nå er jeg snart ferdig med de obligatoriske 30 studiepoengene. Det ser jeg fram til, selv om jeg synes det er spennende og interessant å delta på ulike kurs – og lærerikt og nyttig å skrive oppgaver.

Klikk her for flere blogginnlegg om PhD-en.


Publisert: