Superetterforskerne

Oppdatert 19. juli 2020

Superetterforskerne er en oppstartspakke i digital kompetanse for barnehager. Den ble oversatt og omarbeidet til norsk av Senter for IKT i utdanningen i samarbeid med meg selv, våren 2012 – men er like aktuell i dag!

For flere blogginnlegg knyttet til Superetterforskerne, se her.

«Vær lur!» sier Lurifaks

Det har vært utrolig spennende å være med på dette. De eldste barna i Kleppe friluftsbarnehage har blitt godt kjent med Lurifaks, da jeg har prøvd ut materiellet sammen med barna underveis i prosessen. Senter for IKT i utdanningen ved direktør Trond Ingebretsen og prosjektleder Barbro Hardersen besøkte barnehagen torsdag 26.04.12 for å hilse på barna – som er de første Superetterforskerne i Norge. Dette ble det også en reportasje om i dagens VG, med tittelen «Digitale småtasser».

Ved å lese, fortelle, diskutere og leke tar superetterforskerne Lurifaks og Emma (som er gjennomgangsfigurene i materialet) barn og voksne med inn i den digitale verden. Superetterforskerne har som målsetting å stimulere både barna og personalet i barnehagen til å tenke gjennom hvordan de bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og ulikt medieinnhold. Ved å ta i bruk en fortelling utgitt i en egen bok og en veileder får barna og personalet muligheter til å lære om hvordan IKT kan utnyttes i lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Hensikten er å være et springbrett til å styrke barnehagenes digitale kompetanse, som igjen kan generere ny lek, utforskning og læring. IKT kan brukes i alle rammeplanens oppgaver og utviklingsområder, og er med på å styrke kvaliteten i barnehagenes pedagogiske tilbud. Målsettingen er å gjøre barna til aktive og smarte brukere av nett og teknologi, og materiellet gir norske barnehager muligheter til å snuse på nett sammen med barna. «Hvem er det som egentlig snakker?» spør Lurifaks. Gjennom varierte aktiviteter får barna og personalet kjennskap til ulike strategier for hvordan man kan finne ut hvem som står bak et innhold og vurdere kildens troverdighet (kildekritikk).

En annen viktig målsetting med kompetansepakken er å tilby et oppdatert supplement til Rammeplanen. Materiellet er gratis og kan lastes ned her: https://www.dubestemmer.no/yngre-barn/superetterforskerne

Oppstartspakken er utviklet av Skolverket og Statens Medieråd i Sverige. Materialet ble oversatt og omarbeidet av meg selv i samarbeid med prosjektleder Barbro Hardersen ved Senter for IKT i utdanningen, våren 2012.