Faglige artikler og blogginnlegg

Oppdatert 10. november 2022

FILIORUMs ressursbank

Undheim, M. (2022). Barnehagebarn lager animasjonsfilm. https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm

Alvestad, M., Gjems, L. & Undheim, M. (2022). Kvalitet i barnehagen. https://www.uis.no/nb/forskning/kvalitet-i-barnehagen

. . .

Forskersonen.no

Kucirkova, N. & Undheim, M. (2021). Er du bekymret for barnas «skjermtid»? Det er ikke skjermen som er problemet! Forskersonen.no. https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-meninger/er-du-bekymret-for-barnas-skjermtid-det-er-ikke-skjermen-som-er-problemet/1874611

. . .

Practical Literacy: The Early and Primary Year

Undheim, M. (2021). “Once upon a time the lion and the leopard were fighting.” Practical Literacy: The Early and Primary Years 26(3), 21–23. https://search.informit.org/doi/10.3316/INFORMIT.067818347816166

. . .

Barnehagenytt

Undheim, M. (2017). Digital praksis i ny rammeplan. Barnehagenytt 20, s. 8-9.

. . .

Masterbloggen.no

Artikkel basert på masteroppgaven min:

Undheim, M. (2016). Bukkene Bruse – en digital eventyrfortelling. Masterbloggen.no. https://masterbloggen.no/blog/2016/05/02/bukkene-bruse-en-digital-eventyrfortelling/

. . .

Barnehageforum.no

Jeg har skrevet flere faglige artikler og artikkelserier for Barnehagerforum.no.

Fra papp til app – leseaktiviteter i barnehagen.

I barnehagehverdagen har personalet anledning til å legge til rette for mange og varierte leseaktiviteter, både tradisjonelle og digitale. Det er ikke et enten-eller, men et både-og. Dette er innholdet i en artikkelserie på tre artikler om forskjellige leseaktiviteter, skrevet høsten 2015:

  1. Undheim, M. (2015). Lese og lytte til – fra tradisjonelle til digitale bøker. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2704
  2. Undheim, M. (2015). Sommerfugl – en bruksanvisning. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2710
  3. Undheim, M. (2015). Dikte selv og produsere egne fortellinger digitalt. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2711
Hva er lurt og hva er lov?

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og de har rett til et privatliv. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon (artikkel 12 og 16), og er også sentralt i barnehageloven (§3) og rammeplanen. Dette er tema i tre artikler skrevet høsten 2015:

  1. Undheim, M. (2015). Barnehagebilder og barns medvirkning. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2721
  2. Undheim, M. (2015). Barnehagebilder og internett. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2722
  3. Undheim, M. (2015). Kreativ bruk av bilder og lyd. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2736

Undheim, M. (2015). En animasjonsfilm blir til: Rockestjernekonsert med rockevennegjengen. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2687 (Artikkelen er et utdrag fra et kapittel i boka Hvorfor har vi blå striper på armen?)

Undheim, M. (2014). Digital kompetanse i barnehagen. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2461

. . .

Forskerfro.no

Undheim, M. (2013). Digitale verktøy i naturen. Forskerfrø (Naturfagsenteret).

. . .

KidsaKoder.no

Undheim, M. (2016). Koding med Blue-Bot. Kidsakoder.no. https://www.kidsakoder.no/2016/08/21/koding-blue-bot/ (Artikkelen beskriver bruk av Blue-Bot og Bee-Bot, to kjekke bier som barna kan kode/programmere til å gå slik de vil).

Undheim, M. (2015). Scratch i barnehagen – koding for barn. Kidsakoder.no. https://www.kidsakoder.no/2015/06/21/scratch-i-barnehagen-koding-for-barn/ (Artikkelen beskriver et digitalt kodesamarbeid mellom tre barnehager som har kodet en fortelling i tre deler i Scratch sammen med 5-6 åringer).

Undheim, M. (2013). Monsterpatrulen – en animasjonsfilm med 5-6 åringer. Kidsakoder.nohttps://www.kidsakoder.no/2013/06/19/monsterpatrulen-en-animasjonsfilm-med-5-6-aringer/ (Artikkelen beskriver prosessen med en animasjonsfilm laget sammen med 5-6 åringer).

. . .

Verktøykassa

Undheim, M. (2012). Mikroskop + sokker = lottospill? Verktøykassa 13 (s. 42-43).

. . .

[Tilt] – Landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste

Undheim, M. (2011). Digital kompetanse i barnehagen. [tilt]. Mediepedagogisk tidsskrift 10. http://www.mediepedagogene.no/wp-content/uploads/tilt-2-2011-digital_kompetanse.pdf

Undheim, M. (2011). Barn fotograferer i barnehagen. [tilt]. Mediepedagogisk tidsskrift 10. http://www.mediepedagogene.no/wp-content/uploads/tilt-2-2011-barn_fotograferer.pdf (Artikkelen er et utdrag fra kapittel 3 i boka Del gleder – digital kompetanse i barnehagen).