Digital kreativitet i barnehagen

Faglige artikler og blogginnlegg

Oppdatert 3. mai 2022

En oversikt over faglige artikler og blogginnlegg som jeg har skrevet for ulike nettsider og tidsskrift.

(I tillegg til artiklene nedenfor, har jeg også skrevet flere vitenskapelige artikler – se sida Vitenskapelige artikler.)

. . .

FILIORUMs ressursbank

Undheim, M. (2022). Barnehagebarn lager animasjonsfilm. https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm

. . .

Forskersonen.no

Kucirkova, N. & Undheim, M. (2021). Er du bekymret for barnas «skjermtid»? Det er ikke skjermen som er problemet! Forskersonen.no. https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-meninger/er-du-bekymret-for-barnas-skjermtid-det-er-ikke-skjermen-som-er-problemet/1874611

. . .

Practical Literacy: The Early and Primary Year

Undheim, M. (2021). “Once upon a time the lion and the leopard were fighting.” Practical Literacy: The Early and Primary Years 26(3), 21–23. https://search.informit.org/doi/10.3316/INFORMIT.067818347816166

. . .

Barnehagenytt

Undheim, M. (2017). Digital praksis i ny rammeplan. Barnehagenytt 20, s. 8-9.

. . .

Masterbloggen.no

Artikkel basert på masteroppgaven min:

Undheim, M. (2016). Bukkene Bruse – en digital eventyrfortelling. Masterbloggen.no. https://masterbloggen.no/blog/2016/05/02/bukkene-bruse-en-digital-eventyrfortelling/

. . .

Barnehageforum.no

Jeg har skrevet flere faglige artikler og artikkelserier for Barnehagerforum.no.

Fra papp til app – leseaktiviteter i barnehagen.

I barnehagehverdagen har personalet anledning til å legge til rette for mange og varierte leseaktiviteter, både tradisjonelle og digitale. Det er ikke et enten-eller, men et både-og. Dette er innholdet i en artikkelserie på tre artikler om forskjellige leseaktiviteter, skrevet høsten 2015:

  1. Undheim, M. (2015). Lese og lytte til – fra tradisjonelle til digitale bøker. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2704
  2. Undheim, M. (2015). Sommerfugl – en bruksanvisning. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2710
  3. Undheim, M. (2015). Dikte selv og produsere egne fortellinger digitalt. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2711
Hva er lurt og hva er lov?

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, og de har rett til et privatliv. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon (artikkel 12 og 16), og er også sentralt i barnehageloven (§3) og rammeplanen. Dette er tema i tre artikler skrevet høsten 2015:

  1. Undheim, M. (2015). Barnehagebilder og barns medvirkning. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2721
  2. Undheim, M. (2015). Barnehagebilder og internett. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2722
  3. Undheim, M. (2015). Kreativ bruk av bilder og lyd. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2736

Undheim, M. (2015). En animasjonsfilm blir til: Rockestjernekonsert med rockevennegjengen. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2687 (Artikkelen er et utdrag fra et kapittel i boka Hvorfor har vi blå striper på armen?)

Undheim, M. (2014). Digital kompetanse i barnehagen. Barnehageforum.no. https://www.barnehageforum.no/artikkel.asp?artikkelid=2461

. . .

Forskerfro.no

Undheim, M. (2013). Digitale verktøy i naturen. Forskerfrø (Naturfagsenteret).

. . .

KidsaKoder.no

Undheim, M. (2016). Koding med Blue-Bot. Kidsakoder.no. https://www.kidsakoder.no/2016/08/21/koding-blue-bot/ (Artikkelen beskriver bruk av Blue-Bot og Bee-Bot, to kjekke bier som barna kan kode/programmere til å gå slik de vil).

Undheim, M. (2015). Scratch i barnehagen – koding for barn. Kidsakoder.no. https://www.kidsakoder.no/2015/06/21/scratch-i-barnehagen-koding-for-barn/ (Artikkelen beskriver et digitalt kodesamarbeid mellom tre barnehager som har kodet en fortelling i tre deler i Scratch sammen med 5-6 åringer).

Undheim, M. (2013). Monsterpatrulen – en animasjonsfilm med 5-6 åringer. Kidsakoder.nohttps://www.kidsakoder.no/2013/06/19/monsterpatrulen-en-animasjonsfilm-med-5-6-aringer/ (Artikkelen beskriver prosessen med en animasjonsfilm laget sammen med 5-6 åringer).

. . .

Verktøykassa

Undheim, M. (2012). Mikroskop + sokker = lottospill? Verktøykassa 13 (s. 42-43).

. . .

[Tilt] – Landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste

Undheim, M. (2011). Digital kompetanse i barnehagen. [tilt]. Mediepedagogisk tidsskrift 10. http://www.mediepedagogene.no/wp-content/uploads/tilt-2-2011-digital_kompetanse.pdf

Undheim, M. (2011). Barn fotograferer i barnehagen. [tilt]. Mediepedagogisk tidsskrift 10. http://www.mediepedagogene.no/wp-content/uploads/tilt-2-2011-barn_fotograferer.pdf (Artikkelen er et utdrag fra kapittel 3 i boka Del gleder – digital kompetanse i barnehagen).