Lesing i barnehagen

Lesing i barnehagen

Aktuelle ressurser – med fokus på lesing i barnehagen

. . .

E-bøker er like viktige som papirbøker

Kronikk av Professor Natalia Kucirkova på Forskersonen.no

Nå går diskusjonen om hva som er best for barnet: e-bøker eller papirbøker. I stedet bør vi spørre om hvilke bøker som passer best for hvilke barn.

Det viktigste er fortsatt at barn blir lest for – ikke om det skjer på papirbøker eller e-bøker. Det er lesingen som må være i fokus – både hjemme og i barnehagen.

Lenke til kronikken: https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-boker-kronikk/e-boker-for-barn-er-like-viktige-som-papirboker/1614591

. . .

Lag en plan for nettbrettlesing i barnehagen

Artikkel av Førsteamanuensis Trude Hoel, UiS, og Professor Elise Seip Tønnessen, UiA.

– Dersom målet er samtalebasert lesing, ser vi at den strategien som vi har kalt «Vise-strategien» virker best. Der holder barna og barnehagelæreren fokus på fortellingen. Denne strategien er kjennetegnet ved at barnehagelæreren sitter vendt mot barna, som gjerne sitter ved siden av hverandre, og at læreren holder nettbrettet opp foran seg slik at barna kan se skjermen. Denne strategien gir også barnehagelæreren kontroll over når barna får trykke på brettet, sier Hoel.

Artikkelen påpeker at det er målet med lesingen som bør være bakgrunnen for hvilken strategi barnehagepersonalet velger – når en vil bruke e-bøker i lesing i barnehagen. Hva, hvordan og hvorfor er tre sentrale spørsmål en bør ta stilling til i forkant av aktiviteten – som med all annen aktivitet i barnehagen.

Lenke til artikkelen: https://www.uis.no/nb/lag-en-plan-nettbrettlesing-i-barnehagen-0

. . .

Forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB

Artikkelen ovenfor er en av flere artikler skrevet som en del av forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB. Se her: https://www.uis.no/nb/digitale-verktoy-og-lesing-i-barnehagen

. . .

Språkløyper

Under Brobyggeren og Digitale tekster (pkt 6) er det mange gode ressurser som kan hjelpe barnehagepersonalet å ta reflekterte valg når det gjelder hva, hvordan og hvorfor i forhold til å bruke digitale tekster i barnehagen. Anbefales

Språkløyper - lesing i barnehagen
Skjermbilde fra https://sprakloyper.uis.no/barnehage/brobyggeren/

. . .

Andre aktuelle ressurser

Som er publisert her på bloggen tidligere.


Publisert:

Skrevet av:

.