Film i forskning med barn

Film i forskning med barn

Forum Filorum ved UiS i dag fortalte jeg om mine erfaringer med bruk av film i forskning med barn – fra datainnsamlingen til PhD-en.

.

Fordeler

 • En rik informasjonskilde
 • Verbale og ikke-verbale interaksjoner
 • Ulike lag av informasjon/kommunikasjon som skjer samtidig – og over tid
 • Kan sees om igjen og om igjen
 • (Björklund, 2010; Flewitt, 2006; Haggerty, 2011)

.

Utfordringer

 • Barn er sårbare – krever ekstra beskyttelse (NESH, 2016)
 • «Barnets beste» – et sentralt prinsipp i all forskning med barn (FN, 1989)
 • All video inneholder privat informasjon – som krever ekstra beskyttelse, jf GDPR (NSD, 2018)

.

Samtykke

Selv om foreldrene har gitt sitt samtykke, må en også snakke med barna om dette. Og informasjonen må gis til barna på en måte som gjør at de kan forstå hva det innebærer (Danby & Farrell, 2005):

 • Hvorfor vi ønsker at de deltar
 • Hva vi vil at de skal gjøre
 • Retten til å si “nei” – og kunne trekke seg dersom de ikke ønsker å delta likevel

.

Utstyr

Utstyr

Flere valg en må ta stilling til når en bruker film i forskning:

 • Hva slags kamera? Det finnes mange ulike å velge mellom. Kameraet ovenfor er lite og lett og betjene, og gir god kvalitet både på video og lydopptak.
 • Et eller to kamera? Holde kameraet eller filme fra et fast sted? (Luff & Heath, 2012)

.

Programvare

.

Referanser om film i forskning

 • Björklund, C. (2010). Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. Nordisk Barnehageforskning, 3(1).
 • Danby, S. & Farrell, A. (2005). Opening the research conversation. I A. Farrell (Red.), Ethical Research with Children (s. 49-67). Maidenhead: Open University Press.
 • Flewitt, R. (2006). Using video to investigate preschool classroom interaction: Education research assumptions and methodological practices. Visual Communication, 5(1).
 • FN. (1989). FNs barnekonvensjon
 • Haggerty, M. (2011). Accessing Pedagogical Territories That Can’t Be Put into Words: Using Video to Build Understandings of Children’s Multimodal Meaning-Making. Contemporary Issues in Early Childhood, 12(4).
 • Luff, P. & Heath, C. (2012). Some ‘Technical Challenges’ of Video Analysis: Social Actions, Objects, Material Realities and the Problems of Perspective. Qualitative Research, 12(3).
 • NESH (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (4. utg.). 
 • NSD (2018). Ny personvernforordning – om GDPR.

Publisert:

Skrevet av:

.

Kategori:

,