VEBB - didaktisk vurderingsverktøy

VEBB – Didaktisk vurderingsverktøy

Et konkret resultat fra innovasjonsprosjektet VEBB – didaktisk vurderingsverktøy av bildbok-apper utviklet av barnehageforskere ved Lesesenteret og barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Målet med dette didaktiske verktøyet er å hjelpe barnehagelærere å vurdere om en bildebok-app er egnet til bruk i samtalebasert lesing sammen med en gruppe barn i barnehagen.

. . .

Vurder en bildebok-app

Skriv inn tittelen på bildebok-appen du ønsker å vurdere, og klikk på Start. På siste side vil du få en tilbakemelding om hvorvidt bildebok-appen vil være et godt utgangspunkt for samtalebasert lesing, basert på de vurderingene du selv har gjort.

Det lages mange ulike bildebok-apper for barn; noen har stor grad av interaktivitiet, mens andre mer eller mindre er en «skannet» versjon av papirboka. Som en konsekvens, er det noen bildebok-apper som er mer egnet for samtalebasert lesing enn andre. En annen sentral faktor i denne vurderingen, er barnegruppa. Har boka en tematikk som er aktuell for DIN barnegruppe?

. . .

VEBB – Didaktisk vurderingsverktøy

Vurderingsverktøyet er gratis tilgjengelig på http://vebb.uis.no/ og som en del av kompetanseutviklingsprogrammet Språkløyper (www.språkløyper.no).

Blogginnlegget «En god app» kan også være aktuelt.

. . .

Kilder


Publisert: