Digitale barnebøker

Nytt nettsted om digitale barnebøker

Children´s Digital Books er et nytt nettsted om digitale barnebøker. Nettstedet retter seg bl.a. mot forskere, barnehagelærere (praksis) og designere.

Her kan du lese om:

Et av hovedmålene med nettsiden er å bringe sammen forskere, designere, barnehagelærere og andre som er interesserte i digitale barnebøker. Nettstedet er på engelsk, men det vil også komme noe stoff på norsk, spesielt rettet mot praksisfeltet i Norge.

Andre nettressurser fra UiS på bloggen: