Konferanse på Sandvika vgs

I dag holdt jeg et innlegg på en faglig bra sammensatt konferanse på Sandvika vgs: «Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm i barnehagen».

Hvordan kan personalet styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste?

Jeg startet med å presentere progresjonsplanen som boka Del gleder – digital kompetanse i barnehagen tar utgangspunkt i. Du finner hele progresjonsplanen her. Målsetningen for arbeidet med digitale verktøy i Kleppe friluftsbarnehage er:

«Barna skal få erfaring med forskjellige digitale verktøy. Personalet skal bruke digitale verktøy i situasjoner der det er naturlig, og ha fokus på en kreativ bruk av disse verktøyene sammen med barna.» (Kleppe friluftsbarnehage)

Viktige stikkord for personalet i barnehagen er: MESTRING –  MANGFOLD – VARIASJON – KREATIVITET – SKAPENDE AKTIVITETER SAMMEN – BARNEMEDVIRKNING

Hvilke verktøy som brukes er underordnet, det viktigste er at barnehagen selv tar stilling til hvilke digitale verktøy som passer for dem i ulike situasjoner.

. . .

Progresjonsplan

Tiltakene i progresjonsplanen viser hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og utfordrende måte. Målsetningen med progresjonsplanen er at den skal sikre en mer systematisk bruk av digitale verktøy, og dermed sikre barns utvikling steg for steg. Samtidig skal planen gi personalet ideer til skapende og kreativ bruk av forskjellige digitale verktøy sammen med barna. Alle barna skal ikke gjøre alt, men alle skal få nye utfordringer etter hvert som de blir eldre. Overgangen mellom de forskjellige aldersgruppene er glidende, og planen kan lett tilpasses den enkelte barnehage.

Gjennom  arbeid med animasjonsfilm kan barna delta aktivt i hele prosessen, fra ide til ferdig  produkt. 

. . .

Lydopptak

Start med å gjøre barna kjent med lyd og lydopptak, gjerne ved hjelp av en diktafon (som jeg har skrevet om flere ganger her på bloggen). Ta opp barnas sang, rim og regler. Dette kan en gjerne starte med så fort de begynner å synge selv, og mange barn synger før de snakker. Så kan en gå over til å ta opp lyd til en enkel digital fortelling.

Deretter er det på tide å begynne å eksperimentere med ulike lyder. I stedenfor å laste ned diverse lydeffekter på ulike nettsteder, kan barna lage egne lydeffekter. Dette er spennende både for barn og voksne, og barna har mange gode ideer i dette arbeidet.

Gjennom konkrete jobbingen med lyd på ulike måter, opparbeider barna seg mye konkret og variert erfaring, og da er det på tide å lage en animasjonsfilm.

. . .

Animasjon

Animasjon er illusjon av bevegelse, i form av enkeltbilder satt sammen med lyd og tekst.

Når barna er med og skaper en animasjonsfilm, er det viktig at de får være med på hele prosessen – fra ide til ferdig produkt:

 1. Bli enige om hva dere skal lage film om. Start gjerne med et tankekart der alle barnas ideer skrives opp. Så må en i samarbeid med barna bli enige om hva som er det viktigste av alt det viktige. Det er lurt å skrive ned handlingen i filmen. Det er viktig å forenkle historien, lag heller flere episoder som etterpå kan kobles sammen til en film.
 2. Hvilke figurer skal være med i filmen? Har vi noe vi kan bruke, eller må vi lage noe? Bruk få figurer og begrens antall figurer som det skal flyttes på. Men ta gjerne med flere figurer som en del av bakgrunnen.
 3. Hvordan skal bakgrunnen være? Det er lurt å bruke lyse farger, slik at ikke bakgrunnen «stjeler» for mye av lyset.

Når planleggingsfasen er over, kan selve animasjonsfilmen lages:

  1. Ta bildene. Bruk webkamera og overfør bildene til interaktiv tavle eller storskjerm slik at de barna som venter på tur og kan følge med, eller bruk vanlig digitalt kamera (men da må bildene overføres etterpå).
  2. Rediger filmen – barna liker å være med på dette
  3. Skriv teksten som skal være med i filmen
  4. Ta opp lyd, og legg det inn på filmen, eller finn den aktuelle musikken.
4. Snurr film!
 

Hele fremgangsmåten med å lage animasjonsfilm sammen med barn er detaljert beskrevet i boka Del gleder.

Klikk her for flere blogginnlegg om animasjon