Første artikkel i PhD-en

Første artikkel
Bildet er satt sammen av to bilder fra Pixabay.com, i appen Green Screen.

PhD-en jeg holder på med, er en artikkelbasert PhD, og første artikkel ble nylig sendt inn til et tidsskrift. Her har jeg beskrevet og analysert hva som skjer underveis, selve prosessen og aktivitetene – når barnehagelærere og barnehagebarn bruker digital teknologi i kreative og skapende prosesser.

Resultat fra denne analysen skal jeg bl.a. presentere på en konferanse i Stavanger i mai, Skriv! Les! 2019.