Internasjonal samtale

Internasjonal samtale

(Text in English below). Video fra en internasjonal samtale om aktuelle barnehagefaglige tema med Rhaisa Pael og Gabriela Tebet fra Brasil. Kjekt å kunne diskutere et tema som vi alle tre brenner for!

Jeg møtte Rhaisa da vi begge var PhD-stipendiater på utenlandsopphold ved Queensland University of Technology (QUT) i Australia høsten 2018. Siden den gang har vi holdt kontakt via Messenger og Zoom — og har hatt mange fine og interessante samtaler. Utrolig takknemlig for å kunne diskutere viktige tema med henne på tvers av landegrensene! Hun forsker og underviser i pedagogikk ved Centro Universitário de Brasília (CEUB) og University of Brasilia.

Gabriela Tebet er forsker og professor ved State University of Campinas (UNICAMP) i São Paulo. Hennes forskning er om de yngste barna (babyer), samt generasjons-, etniske- og kjønnsrelasjoner — basert på dialoger og filosofien om ulikhet, sosiologi og geografi i barndommen (the Philosophy of Difference, Sociology and Geography of Childhood). I forbindelse med sin undervisning i pedagogikk ønsket hun å bringe inn barnehagefaglige perspektiver fra andre land, og inviterte meg til et digitalt møte.

. . .

Barns medvirkning og barnehager i Norge

Tittelen for min presentasjon var «Barns medvirkning og barnehager i Norge», med undertemaene:

  • Den norske barnehagen og rammeplanen
  • Barnehager i Norge under koronapandemien
  • Barnehagebarn og barnehagelærere skaper digitale fortellinger (fra PhD-en min)

Jeg hadde først en presentasjon innenfor hvert tema. Deretter hadde vi en samtale der temaene ble satt inn i en videre kontekst og belyst fra flere perspektiver.

Takk til Gabriela og Rhaisa for at dere inviterte meg til en interessant og lærerik internasjonal samtale!

. . .

Internasjonal samtale på YouTube

Filmene er for det meste på engelsk, med engelsk og portugisisk teksting.

Norwegian ECEC and new challenges during COVID-19
Young children and teachers creating digital stories in ECEC (from my PhD-study)

. . .

In English

Videos from an internasjonal discussion about important themes related to early childhood education with Rhaisa Pael and Gabriela Tebet from Brazil. Great to be able to discuss a theme that we all feel so passionate about!

I met Rhaisa when both of us were PhD-students and spending some months as visiting scholars at Queensland University of Technology (QUT) in Australia in 2018. Since then we have kept in contact via Messenger and Zoom — and have had many interessting talks. I am very thankful to be able to discuss important themes with her even though we live quite far away from eachother. She works as a lecturer at Centro Universitário de Brasília (CEUB) and is a collaborating researcher at University of Brasilia.

Gabriela Tebet is a researcher and professor at the State University of Campinas (UNICAMP) in São Paulo. Her research interests are babies and generational, ethnic-racial and gender relations, based on dialogues with the Philosophy of Difference, Sociology and Geography of Childhood. As part of her teaching at the Pedagogy course she wanted to bring in perspective Early Childhood Education from other countries, and invited me to a digital meeting.

. . .

Children´s participation — ECE in Norway

The title of my presentation was «Children´s participation — ECE in Norway», with these sub-themes:

  • ECE in Norway and the Norwegian ECE curriculum
  • ECE in Norway during COVID-19
  • Young children and teachers creating digital stories in ECEC (from my PhD-study)

First I had a presentation about each theme. Then we had a dialogue where the themes were put into a winder context and discussed from several perspectives.

Thanks for inviting me, Gabriela and Rhaisa, to this interesting and inspiring international dialogue!