Animasjonsfilm med barn

Å lage animasjonsfilm med barn

(Text in English below). En skapende prosess med digital teknologi, f.eks. å lage animasjonsfilm, er en kompleks prosess bestående av tradisjonelle ikke-digitale og nye digitale aktiviteter. For å involvere barna i prosessen må barnehagepersonalet ta i bruk ulike pedagogiske strategier. Men, for barna holder det ikke å fokusere bare på prosessen — for barna er også det ferdige produktet viktig.

I en ny ressurs i FILIORUMs ressursbank presenterer jeg sentrale funn fra min egen forskning. I en film med bilder av barn som lager en animasjonsfilm, beskriver jeg hvordan det gjøres trinn for trinn.

Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling fra FILIORUM — senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger.

Lær å lage animasjonsfilm med barna

Ressursen «Barnehagebarn lager animasjonsfilm» finner du her: https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm

Mål: Ved å bruke ressursen sammen vil barnehagepersonalet lære å lage animasjonsfilm, slik at de deretter kan lage animasjonsfilmer sammen med barna.

Link til flere ressurser: https://www.uis.no/nb/filiorum-senter-for-barnehageforskning/ressurser-for-barnehagen

Se også blogginnlegget Ressursbank for barnehageansatte.


In English

A creative process with digital technology, such as creating animated movies, is a complex process consisting of traditional non-digital and new digital activities. It is important that educators use different pedagogical strategies when involving young children in the process. However, it is not enough to focus merely on the process — the finished product is also important to the children.

In a new resource in FILIORUM´s Resource Bank I present central findings from my research. In a video with pictures of children creating an animated movie, I describe how it is done, step by step.

The Resource Bank is a collection of digital resources based on new ECE research for use by teachers and educators in ECEC-based professional development, from FILIORUM — Centre for Research in Early Education and Care at the University of Stavanger

Learn to make animated movies with young children

The resource «Young children creating animated movies» can be found here: https://www.uis.no/en/research/young-children-creating-animated-movies

Aim: By using this resource, educators will learn how to create an animated movie, and how to involve the children in the process.

Link to more resourses for early childhood education: https://www.uis.no/en/filiorum-senter-for-barnehageforskning/resources-for-early-childhood-education

Animasjonsfilm med barn

Publisert:

Skrevet av:

.