digitale fortellinger i barnehagen

Digitale fortellinger i barnehagen og barnehagelærerutdanningen

(Text in English below). I denne videoen har jeg fokus på digitale fortellinger i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Foredraget er fra et digitalt seminar arrangert av National College of Ireland. Her kobler jeg sammen den digitale praksisen i barnehagen og den digital praksisen i barnehagelærerutdanningen.

De første 30 min av presentasjonen handler om doktorgradsavhandlingen min. Den handler om barnehagebarn og barnehagelærere som lager egne digitale fortellinger. I den siste delen av presentasjonen deler jeg noen konkrete eksempler fra min egen undervisning i BULL (barns utvikling, lek og læring) på barnehagelærerutdanningen. Her lager studentene bl.a. sine egne animasjonsfilmer. Helt til slutt er det en samtale mellom Meera Oke ved National College of Ireland og meg.

Presentasjonen min var den siste delen av dette seminaret. Tidligere i seminaret presenterte Marilyn Fleer, Glykeria Fragkiadaki og Prabhat Rai fra Monash University i Australia interessante funn fra deres forskningsprosjekt «Conceptual play worlds». Det var spennende å høre hvordan fortellinger kan brukes for å skape kontakt mellom familier som kun møtes digitalt. De fortalte også om hvordan forskning kan gjennomføres på tross av koronapandemien og lockdown.

. . .

Digitale fortellinger i barnehagen

– funn fra studien min

https://youtu.be/hYAM9O5QzwM

Se også dette blogginnlegget om doktorgradsavhandlingen og de tre artiklene.

. . .

In English

This video is from a digital seminar led by Meera Oke at the National College of Ireland. In the presentation I focus on digital stories in kindergarten (ECEC) and early childhood teacher education (ECTE). I draw a line between the digital practices in ECEC and the digital practices in ECTE.

The first 30 min of the presentation is about my PhD – of young children (age 4-5) and teachers creating digital stories. In the following part, I share some examples from my own teaching at the university. One of the examples is from an animation project. At the end there is a conversation between Meera Oke at National College of Ireland and I.

My presentation was the last part of the seminar. Earlier, Marilyn Fleer, Glykeria Fragkiadaki and Prabhat Rai from Monash University in Australia presented various aspects regarding their project «Conceptual play worlds». It was exciting to hear how stories can be used to create contact between families who only meet digitally. Further it was interested to hear how research can be conducted during the corona pandemic and lockdown.


Publisert:

Skrevet av:

.