Forskning om multimodale digitale fortellinger i barnehagen

Multimodale digitale fortellinger
Bilde fra Pixabay.com

«Barnehagebarn og barnehagelærere designer multimodale digitale fortellinger sammen»

Dette er den foreløpige tittelen på PhD-studien. Jeg har nylig sendt fra meg flere tekster som går inn på ulike områder vedrørende PhD-arbeidet og forskningen min.

  • Foreløpig kappe: introduksjon – med begrunnelse for valg av tema og problemstilling, tidligere forskning, foreløpig teoretisk rammeverk, metode – detaljert beskrivelse av hva jeg har gjort, og foreløpig resultat.
  • Og tre artikler: en er foreløpig ferdig og til vurdering hos et tidsskrift, de andre to er fortsatt under arbeid.

Disse tekstene danner til sammen grunnlaget for midtveisevalueringen som jeg skal ha 23. Mai på Universitetet i Stavanger (UiS), og skal vurderes av to eksperter. Det var gull verdt med to skriveseminar dager på Sola strandhotell i regi av FILIORUM i forrige uke, to dager der jeg virkelig fikk fordypet meg i tekstene mine!

Det føles godt å ha kommet så pass langt – og jeg ser fram til diskusjoner om arbeidet og tilbakemeldinger på midtveisevalueringen. Men først skal jeg fortelle om forskningen min – om multimodale digitale fortellinger i barnehagen – på den nordiske forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy «Skriv! Les! 2019» på UiS 7.-9. Mai.

Andre aktuelle innlegg om samme tema: Første artikkel i PhD-en og Ny sentral fase i PhD-arbeidet