Multimodale digitale fortellinger

Forskning om multimodale digitale fortellinger i barnehagen

«Barnehagebarn og barnehagelærere designer multimodale digitale fortellinger sammen»

Dette er den foreløpige tittelen på PhD-studien der jeg går i dybden på multimodale digitale fortellinger laget sammen med barn i barnehagen. Jeg har nylig sendt fra meg flere tekster som går inn på ulike områder vedrørende PhD-arbeidet og forskningen min.

  • Foreløpig kappe: introduksjon – med begrunnelse for valg av tema og problemstilling, tidligere forskning, foreløpig teoretisk rammeverk, metode – detaljert beskrivelse av hva jeg har gjort, og foreløpig resultat.
  • Og tre artikler: en er foreløpig ferdig og til vurdering hos et tidsskrift, de andre to er fortsatt under arbeid.

. . .

Midtveisevaluering

Disse tekstene danner til sammen grunnlaget for midtveisevalueringen som jeg skal ha 23. Mai på Universitetet i Stavanger (UiS), og skal vurderes av to eksperter. Det var gull verdt med to skriveseminar dager på Sola strandhotell i regi av FILIORUM i forrige uke, to dager der jeg virkelig fikk fordypet meg i tekstene mine!

. . .

Skriv! Les!

Det føles godt å ha kommet så pass langt – og jeg ser fram til diskusjoner om arbeidet og tilbakemeldinger på midtveisevalueringen. Men først skal jeg fortelle om forskningen min – om multimodale digitale fortellinger i barnehagen – på den nordiske forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy «Skriv! Les! 2019» på UiS 7.-9. Mai.

Andre aktuelle innlegg om samme tema: Første artikkel i PhD-en og Ny sentral fase i PhD-arbeidetPublisert:

Skrevet av:

.