Ny sentral fase i PhD-arbeidet

Etter 6 fantastiske måneder i Australia, er jeg nå tilbake som PHD-stipendiat ved Universitet i Stavanger, og går inn i en ny og sentral fase i PhD-arbeidet. Men mange inntrykk og mange erfaringer rikere!

Et utenlandsopphold kan virkelig anbefales – hvis en får muligheten en gang! Men samtidig er det godt å være hjemme igjen!

. . .

Hvordan går det med PhD-en?

Skrive og tydeliggjøre

Det viktigste nå framover, blir å få samlet alle løse tanker og ideer og funn fra analysene, slik at det gir mening for andre også, og ikke bare for meg! Denne prosessen kan på mange måte sees som et stort og til tider temmelig uoversiktlig puslespill. Men den er en sentral fase i PhD-arbeidet.

Hovedaktiviteten framover kan beskrives med to ord: Å SKRIVE. Dette oppleves til tider som en ganske møysommelig og krevende aktivitiet. Men… det hjelper heldigvis at jeg liker å skrive… også når det samme må skrives på nye måter om igjen og om igjen. For er det noe som er helt sikkert, det kreves mange utkast av den samme teksten før en kan si at den er ferdig!

Jeg skriver en artikkelbasert PhD, og første artikkel begynner å nærme seg ferdig (tror jeg…). Jeg håper å få sendt den inn til et aktuelt tidsskrift om ikke så lenge.

. . .

Presentere og diskutere

I tillegg til skrivingen, skal jeg også på noen konferanser. En stor fordel med å presentere på konferanser, er at jeg må velge ut noe av «alt». Jeg må tydeliggjøre hva som er det viktigste av alt det som jeg synes er viktig. For meg er det også en stor hjelp i skriveprosessen å forklare og diskutere foreløpige funn og tanker med andre.

I mars skal jeg presentere noen forløpige funn fra studien min på en internasjonal konferanse i Manchester: Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference i regi av DigiLitEY. Ser fram til spennende og interessante dager sammen med forskere fra nesten hele verden!

I april skal jeg undervise førsteårs barnehagelærerstudenter ved UiS. Temaet er Digital kompetanse, digital dømmekraft og animasjon. Jeg skal også lede to workshoper om Animasjon med barn på en nasjonal lesekonferanse for barnehageansatte. Denne arrangeres av Lesesenteret: «Motivert og engasjert – Godt arbeid med språk i barnehage» (9.-10. April på Sola).

Og i mai blir det midtveis seminar. Da skal jeg presentere og få tilbakemelding fra to opponenter på PhD-studien min – så langt jeg har kommet til nå.

Kort oppsummert: en travel, men innholdsrik og spennende vår! Og så håper jeg at puslespillet etter hvert blir ferdig 🙂


Publisert: