Digital praksis i barnehagen

Digital praksis i barnehagen
Klikk på Barnehage - Tema - Digital praksis - på Udir.no

Benytter anledningen til å tipse om en god side om digital praksis i barnehagen på Udir.no. Her er det samlet mange aktuelle nettressurser om ulike sider vedrørende digital praksis i barnehagen – anbefales!

Digital praksis i barnehagen
Mange gode ressurser for barnehagefolk