Animasjon og profesjonsfaglig digital kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Lesesenteret har hatt flere aktuelle nyhetsartikler og blogginnlegg knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse og barnehagelærere den siste uka. Noen av disse artiklene og blogginnleggene har vært om e-bøker og bildebokapper; andre har fokusert mer på Rammeplanen, barnehagelærerne og profesjonsfaglig digital kompetanse. Anbefales.

I den forbindelse vil jeg benytte anledningen til å trekke fram et pågående prosjekt ved barnehagelærerutdanningen.

. . .

Animasjon og profesjonsfaglig digital kompetanse

Selv har jeg undervist barnehagelærerstudentene ved UiS (1. år, heltid) om digital kompetanse og å bruke animasjon sammen med barn de to siste ukene. Disse prosjektukene er et samarbeid mellom BULL (ped) og naturfag, og har vært gjennomført over flere år.

Mandag og tirsdag var det undervisning i ulike tema knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse. Studentene fikk også tid til å prøve ut variert teknologi (både analog og digital) på naturfagrommet og DDV (digitalt didaktisk verksted) på mandag. På onsdag og torsdag jobbet studentene i grupper og laget sine egne animasjonsfilmer. På fredag var det klart for ukas høydepunkt — filmpremiere — og kåring av beste film, innenfor kategoriene pedagogisk, naturfaglig og animasjonsteknisk.

Kjekt å se den myldrende aktiviteten og kreativiteten i de ulike gruppene underveis i prosessen!