Ekorn svarttrost troll

5-6 åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget en ny animasjonsfilm. Den har fått tittelen Ekorn svarttrost troll.

Det at 5-6 åringene lager animasjonsfilm i løpet av det siste halvåret de går i barnehagen, har vært en tradisjon i mange år. Vi følger stort sett samme «mal» hvert år, og denne er presentert i boka «Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn».

. . .

Ekorn svarttrost troll – hele prosessen

Fase 1: Planlegge

Barna deltar svært aktivt i hele prosessen, fra den første ideen til den ferdige filmen. Animasjonsfilmen ble laget som en del av vinterens/vårens temaperiode «Vi gikk en tur på stien».

Fase 2: Gjennomføre

Som jeg la vekt på i masteroppgaven min («Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse»), er det viktig å bruke tid på selve fortellingen i en animasjonsfilm. Gruppa starter med å lage et tankekart, og barna kommer med mange gode ideer. Barna er tydelige på at filmens handling skal foregå inni en skog, med dyr i hovedrollen.

Barna har aldri laget animasjonsfilm før, så for å hjelpe dem til å forstå prosessen bedre, lager vi en prøvefilm. Denne får tittelen «Grønnrødstrupe» (se blogginnlegget Grønnrødstrupe – en animasjonsfilm). Barna synes det er spennende å se figurene få liv, og å spille inn lyd.

Skjermbilde
Skjermbilde fra animasjonsfilmen «Grønnrødstrupe»

Etter at vi har laget denne prøvefilmen, jobber gruppa videre med innholdet i fortellingen. Prøvefilmen gav barna viktig erfaring med hva animasjon er, som gjør at barna kan bidra enda mer aktivt videre i prosessen. De lager også rekvisitter og figurer som skal brukes i animasjonsfilmen. Barna lager svarttrost, gullfisk, piraja, ekorn, trær, troll, drage…

Så er det tid for å lage selve animasjonsfilmen. Barna deles i tre grupper, og gruppene lager hver sin del, som sammen skal bli til en helhet. Dette er litt vanskelig, men samtidig går det greit, fordi barna kjenner innholdet i fortellingen så godt og vet hva som skal skje. Hver del animeres i appen StopMotionStudio, og animasjonssekvensen importeres deretter inn i iMovie. Så tar vi opp lyd. Barna lager all lyd/musikk/effekter til filmen, mye ved hjelp av deres egne stemmer, men de bruker også rytmeinstrument. I denne delen får personalet en tydelig påminnelse om hvor viktig det er at barna har noe erfaring med prosessen på forhånd, da barna flere ganger refererer til hvordan de laget lyden i Grønnrødstrupe-filmen.

Ta inn hele skjermen 16.06.2016 222001.bmp
Ekornet springer og hopper fra tre til tre (skjermklipp fra animasjonsfilmen)
Ta inn hele skjermen 16.06.2016 221722.bmp
«Eg har lyst på ein gullfisk», tenker svarttrosten (skjermklipp fra animasjonsfilmen).
Ta inn hele skjermen 16.06.2016 221803.bmp
I kampens hete da svarttrosten spiste en gullfisk og nesten ble spist selv av en piraja, har han mistet vingen sin. Trollet hjelper han (skjermklipp fra animasjonsfilmen)

Fase 3: Reflektere og justere

Gruppa bruker lang tid på hele prosessen (5 mnd), og dette gir barna rikelig med tid og rom til å komme med sine ideer. Innholdet i fortellingen blir justert flere ganger og tilpasset til de ulike ideene som barna kommer med.

Barna har også stor påvirkning på filmen mens vi animerer, redigerer og tar opp lyd. All grovredigering gjøres sammen med barna, og også en del av finredigeringen. Ei av gruppene hadde fått med en del hender på bildene, og disse er barna med og klipper bort. Den siste «finishen» for å få lyden til å stemme med bildene gjøres av en voksen, men så nært opp til barnas ønsker som mulig. Vi ser gjennom hver del sammen med barna før den ferdigstilles.

Når vi har animert hele den planlagte fortellingen, er barna tydelige på at de ønsker å ha med flere element. Vi legger derfor til rette for flere animasjonssekvenser, med de barna som har lyst. Det er da ideen om den levende skogen kommer opp.

Ta inn hele skjermen 16.06.2016 221858.bmp
En levende skog… (skjermklipp fra animasjonsfilmen)

Fase 4: Dokumentere

Det tas noen bilder underveis i prosjektet, som brukes på en dokumentasjonsplakat på avdelingen. Dette dokumentasjonsarbeidet gjøres sammen med barna. I tillegg er filmene en sentral del av prosjektets dokumentasjon. Etter at barna har presentert filmen for foreldrene på et foreldrearrangement, er de med og publiserer den på barnehagens nettside. For når den ligger på barnehagens nettside, kan hele verden se den! Og det synes de er spennende. Og de kan se den selv – når de selv ønsker. Før barna slutter i barnehagen, får de også en CD med filmene på.

Fase 5: Evaluere

Barna forteller ivrig om hva de har bidratt med i filmen, både når vi ser filmen i barnehagen og når de viser den for foreldrene sine:

  • «Det gjorde jeg!»
  • «Jeg sa det!»
  • «Det var min ide!»
  • «Jeg plystret!»

Barna setter også ord på og forteller hvordan filmen er laget. De er fornøyde med resultatet og opplever seg som filmprodusenter – fordi de har deltatt og medvirket i hele prosessen og kjenner at deres ideer er tatt på alvor. Barna er tydelig stolte av filmen de har laget.

Tips:

Vi brukte iPad og appen StopMotionStudio til å skape animasjonssekvensene og iMovie til å sette sammen de ulike sekvensene til en hel film. Lydeffektene ble tatt opp direkte i iMovie.


Publisert:

Skrevet av:

.