Tett på naturfenomen

Ullfibrene i en ullvott blir helt annerledes når vi studerer de gjennom et digitalt mikroskop! En spennende oppdagelse som kan bidra til mye undring, og videre utforsking.

Med et digitalt mikroskop og et nettbrett kan en komme svært tett på naturfenomen, både inne og ute.

. . .

Hva er dette?

vott
Hva er dette?

Undring og utforsking

Det meste blir spennende å studere på nært hold, og barna er flinke til å komme med ideer til hva de ønsker å studere og utforske nærmere. Med et digitalt mikroskop og nettbrett kan denne aktiviteten gjennomføres både inne og ute, og er en svært aktuell aktivitet i barnehagen på denne årstida. Mikroskopet kan ta bilder og film, for eksempel av en edderkopp eller andre insekter som barna ønsker å studere nærmere.

. . .

Utstyr

  • Digitalt mikroskop – EasiScope. Det finnes både et med trådløs tilkobling (for både nettbrett/smarttelefon, med innebygd WiFi) og et som kan kobles til PC med USB-kabel. Det finnes flere leverandører av dette produktet i Norge.
  • Nettbrett/smarttelefon og appen Xploview (gratis) – eller PC
  • Naturfenomen å forske på

. . .

Etterpå

Når en har tatt mange bilder og studert både det ene og det andre, kan det være lurt å sette bildene inn i ei digital bok (for eksempel i BookCreator) eller i en digital fortelling (for eksempel i iMovie) eller en kan bruke bildene til å lage memory/bildelotto.

. . .

Flere bilder tatt med mikroskopet

stilk
En stilk
plante
Litt av en plante
blomst
Baksiden av en blomst
blad
Et blad