Kategori: DigitalKompetanse

 • Progresjonsplan: Digital kompetanse

  Progresjonsplan: Digital kompetanse

  [Innlegget inneholder reklame] Gøy å lese Barbro Hardersens bok «App’legøyer og app’estreker» og finne min egen progresjonsplan Digital kompetanse. Planen viser hvordan barnehagen kan sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men uavhengig av kjønn (Hardersen, s. 194-196). Progresjonsplan Digital kompetanse Progresjonsplanen er beskrevet utførlig i boken min Del gleder – digital…

 • Fra muntlig til digital fortelling

  Fra muntlig til digital fortelling

  Sesjon 3C på NKUL 2016 «Når barn involveres i produksjon av digitale fortellinger, er både den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen til personalet helt sentral.» (fra presentasjonen av min sesjon på NKUL.no) I denne sesjonen tok jeg utgangspunkt i masteroppgaven min, om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Jeg fokuserte på den sammensatte kompetansen som personalet…

 • Teknologi og pedagogikk

  Bruk av digitale verktøy sammen med barn i barnehagen = pedagogikk. Jeg er opptatt av at teknologi og pedagogikk må gå hånd i hånd. Bruken handler om hvordan en kan skape gode utviklingsmuligheter for barnegruppa og for enkeltbarn. Og i dagens samfunn er teknologien aktuell både som verktøy og som metode. Personalet trenger derfor både en…

 • Barnehagemonitor 2015

  IKT-senterets Barnehagemonitor 2015 ble lansert rett før påske – med sentrale funn knyttet til den digitale tilstanden i norske barnehager. Fortsatt stort kompetansebehov Det er fortsatt et stort kompetansebehov knyttet til bruk av digitale verktøy i barnehagen. I følge Barnehagemonitor 2015 har det vært en satsning på utstyr og tilgang til Internett i barnehagene siden 2013, men ikke en tilsvarende…

 • Samfunnsendringer og kompetanse

  Rett før påske kom det en ny Stortingsmelding, Meld. St. 19 Tid for lek og læring. Den fokuserer bl.a. på samfunnsendringer og kompetanse. Der skisserer også regjeringen sine prioriteringer knyttet til arbeidet med ny rammeplan — som etter planen skal komme høsten 2017. Jeg velger å kommentere Stortingsmeldingen med utgangspunkt i det digitale og teknologiske.…

 • NRK Ytring

  6. mars 2016 deltok jeg i debattprogrammet NRK Ytring. Her beskrev jeg helt konkret hvordan personalet i Kleppe friluftsbarnehage bruker nettbrett og andre digitale verktøy sammen med barna i skapende og kreative prosesser. Jeg brukte bl.a. animasjonsprosjektet Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen som et konkret eksempel. Debatten var i anledning IKT-senterets lansering av Barnehagemonitor 2015. Der kommer det fram…