Kategori: DigitalKompetanse

 • Digitalt skaperverksted på UiS

  Digitalt skaperverksted på UiS

  Didaktisk Digitalt Verksted (DDV), et nyåpnet digitalt skaperverksted på UiS. Dette er et spennende og innholdsrikt rom — med MYE teknologi — tilgjengelig for studenter og ansatte. Selv skal jeg bruke rommet når jeg skal være med og undervise barnehagelærerstudenter seinere denne høsten. Jeg skal undervise i animasjon og annen kreativ bruk av IKT og…

 • Barnehagens nye rammeplan

  Barnehagens nye rammeplan

  Barnehagens nye rammeplan er klar til å skrives ut (www.udir.no). . . . Inspirasjonsfilm om barnehagens nye rammeplan Udir har også laget en inspirasjonsfilm som konkretiserer innholdet i den nye rammeplanen. Jeg liker måten de har inkludert det digitale – som et verktøy der det har en hensikt, i sammenheng med varierte arbeidsmåter og andre…

 • Digital praksis i ny rammeplan

  Digital praksis i ny rammeplan

  Barnehagens digitale praksis er tydeliggjort i den nye rammeplanen. Samtidig er ikke teknologi og digitale verktøy nye tema – de har vært der helt fra den første rammeplanen i 1995! . . . Fra teknisk til pedagogisk fokus Barnehagen fikk sin første rammeplan i 1995. Da ble teknologi knyttet sammen med fagområdet «Natur, miljø og teknologi», og målsetningen…

 • Progresjonsplan: Digital kompetanse

  Progresjonsplan: Digital kompetanse

  [Innlegget inneholder reklame] Gøy å lese Barbro Hardersens bok «App’legøyer og app’estreker» og finne min egen progresjonsplan Digital kompetanse. Planen viser hvordan barnehagen kan sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men uavhengig av kjønn (Hardersen, s. 194-196). Progresjonsplan Digital kompetanse Progresjonsplanen er beskrevet utførlig i boken min Del gleder – digital…

 • Fra muntlig til digital fortelling

  Fra muntlig til digital fortelling

  Sesjon 3C på NKUL 2016 «Når barn involveres i produksjon av digitale fortellinger, er både den pedagogiske, faglige og teknologiske kompetansen til personalet helt sentral.» (fra presentasjonen av min sesjon på NKUL.no) I denne sesjonen tok jeg utgangspunkt i masteroppgaven min, om digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse. Jeg fokuserte på den sammensatte kompetansen som personalet…

 • Teknologi og pedagogikk

  Bruk av digitale verktøy sammen med barn i barnehagen = pedagogikk. Jeg er opptatt av at teknologi og pedagogikk må gå hånd i hånd. Bruken handler om hvordan en kan skape gode utviklingsmuligheter for barnegruppa og for enkeltbarn. Og i dagens samfunn er teknologien aktuell både som verktøy og som metode. Personalet trenger derfor både en…