Opphavsrett og digital dømmekraft

På DAB-konferansen i mars snakket jeg om digital dømmekraft, og opphavsrett. Teksten i dette blogginnlegget bygger i stor grad på den presentasjonen, men med hovedfokus på opphavsrett.

. . .

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et sentralt begrep i den nye rammeplanen – og en del av dannelsesprosessen, slik jeg ser det. Det handler om å bruke teknologien og digitale medier, inkludert Internett, på en klok og etisk forsvarlig måte. Vår egen evne til kritisk refleksjon er sentral – å reflektere over muligheter og konsekvenser – og gå foran som et godt forbilde. Digital dømmekraft er på mange måter knyttet til alt som skjer i barnehagen. Bare tenk på hvor mange bilder en tar hver dag…

På den ene siden er det viktig å kjenne til lovverket – hva er lov å gjøre? Men den kritiske og etiske refleksjonen er like viktig – for å kunne vurdere hva er lurt å gjøre? Fordi om noe er lov, er det ikke dermed sagt at det er lurt… Samtidig må vi ikke glemme alle de flotte mulighetene som digital teknologi gir oss – og barna – til å dele hverdagen vår med andre!

. . .

Rammeplanen

Personvern, informasjonssøk, kildekritikk og opphavsrett er alle sentrale deler innenfor digital dømmekraft (Rammeplanen, 2017).

Fagområdet «Etikk, religion og filosofi» er svært sentralt når det gjelder digital dømmekraft: «Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.» Samtale, refleksjon og kritisk tenkning er sentrale stikkord – både innenfor fagområdet og digital dømmekraft.

. . .

Opphavsrett i barnehagen

Formålet med opphavsretten er å beskytte det forfattere, filmskapere, komponister, fotografer og kunstnere har laget. Opphavsrett er knyttet til rettigheter for bruk av materiale som andre har laget, og er nedfelt i Åndsverkloven.

«Jeg fant det på Google!»

Internett er en enorm database bare et tastetrykk unna, men det er ikke lov å bruke hva som helst til hva du vil… Alt som noen har laget (bilder, musikk, film m.m.) er beskyttet av åndsverkloven – også når det ligger på internett.

Opphavsrett gjelder dersom en ønsker å bruke materiale som andre har laget i noe en selv ønsker å publisere på Internett, f.eks. en digital fortelling. Det enkleste tipset er derfor å bruke eget materiale – noe jeg har erfart at barna synes er gøy!

Opphavsrett
Lysbilde fra presentasjon på DAB-konferansene 2018.

Opphavsrett gjelder imidlertid også en dere ønsker å spille av eller strømme musikk, vise film, bilder el.l. i barnehagen. Da må en være obs på at det er ulike regler knyttet til ulike bruk: bl.a. om materialet skal brukes sammen med en liten gruppe barn eller hele barnehagen, om det skal brukes i en pedagogisk sammenheng, og om en arbeider i en offentlig eller privat barnehage. Alt dette påvirker hva en har lov til å gjøre… (Kommuner/fylkeskommuner har inngått avtaler på vegne av offentlige barnehager med Norwaco, Tono, Gramo og Kopinor. Mens private barnehager må sørge for dette selv.)

Når det gjelder CC-lisensiert bilder og musikk, har jeg skrevet litt om det i dette blogginnlegget: Bilder funnet på Internett.

. . .

Kilder

Teksten i blogginnlegget bygger på teksten i nettkurset (som jeg har vært med og utabeide) og presentasjonen som jeg og Mari Fagerheim holdt på DAB-konferansene 2018.


Publisert:

Skrevet av:

.

Kommentarer

2 kommentarer til “Opphavsrett og digital dømmekraft”

 1. Trude Evjen avatar
  Trude Evjen

  Dette er et veldig viktig område barnehagene er nødt å forholde seg til, en er ofte ukritisk til hva en bruker av både bilder og tekst en finner på nettet for videre bruk i offentlig sammenheng i barnehagen, da tenker jeg på opphavsrett!
  Pixabay er vel f.eks en nettside der bildene ligger til fri bruk? (Hvis jeg har forstått det riktig..)
  Flott artikkel Marianne!

  1. Marianne avatar
   Marianne

   Takk Trude. Ja, Pixabay kan trygt brukes. Alle bildene som ligger der er CC-merket for gjenbruk.