Barnehagens nye rammeplan

Rammeplan for barnehagen

…er klar til å skrives ut (www.udir.no).

Inspirasjonsfilm om barnehagens nye rammeplan

Udir har også laget en inspirasjonsfilm som konkretiserer innholdet i den nye rammeplanen. Jeg liker måten de har inkludert det digitale – som et verktøy der det har en hensikt, i sammenheng med varierte arbeidsmåter og andre mer «tradisjonelle» verktøy (ca 1:40 min uti filmen).

Digital praksis

Teksten om digitale verktøy, slik den står under Digital praksis i Udirs versjon av barnehagens nye rammeplan (s. 44-45).

Barnehagens nye rammeplan

Aktuell lenke

Digital praksis i ny rammeplan