barnehageforskningskonferansen 2019

Barnehageforskningskonferansen 2019

Den første norske barnehageforskningskonferansen 2019 arrangeres denne uka ved Universitetet i Stavanger. Konferansen er et samarbeid mellom FILIORUM ved Universitetet i Stavanger (UiS) og BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Temaet for konferansen er «Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen».

Konferansen ble åpnet med en PhD-dag, med to gode og svært interessante plenumsforedrag.

. . .

Plenumsforedrag

Professor Roberta Michnik Golinkoff fra University of Delaware snakket om ulik type forskning, som bidrar med ulik kunnskap. Hun la også vekt på viktigheten av å gjøre forskningen tilgjengelig for «the public». Og viktigheten av å delta i med forskning i samfunnsdebatten. Hun viste til flere forskningsprosjekt om ulike sider vedrørende språklig kvalitet i samspillet mellom barn og voksne – og hvordan konkrete funn kan deles i offentlige rom, bl.a. med foreldre.

Professor Natalia Kucirkova fra Læringsmiljøsenteret ved UiS fokuserte på «The whys and hows of public engagement». Hvorfor er det viktig som forsker å engasjere seg i debatten og hvordan. Hun trakk fram mange praktiske eksempler på hvordan en kan delta i debatten og være synlig, f.eks. gjennom blogger og sosiale medier.

. . .

«Round table» diskusjoner

PhD-dagen bestod også av to sesjoner med «round table« diskusjoner. Jeg la selv fram tanker fra min egen forskning i en av disse gruppene, og fikk konstruktive og nyttige innspill. Jeg synes det er utrolig nyttig og lærerikt å diskutere ulike sider vedrørende ens egen og andres forskning. Det ble lagt fram mange interessante prosjekt!

. . .

Barnehageforskningskonferansen 2019

Jeg ser fram til en ny konferansedag i morgen. Jeg skal bl.a. presentere funn fra deler av forskningen min på en av sesjonene.