Barnehageforskningskonferansen 2019

barnehageforskningskonferansen 2019
Skjermbilde fra https://www.uis.no

Den første norske barnehageforskningskonferansen 2019 arrangeres denne uka ved Universitetet i Stavanger. Konferansen er et samarbeid mellom FILIORUM ved Universitetet i Stavanger (UiS) og BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Temaet for konferansen er «Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen».

Konferansen ble åpnet med en PhD-dag, med to gode og svært interessante plenumsforedrag.

Plenumsforedrag

Professor Roberta Michnik Golinkoff fra University of Delaware snakket om ulik type forskning, som bidrar med ulik kunnskap. Hun la også vekt på viktigheten av å gjøre forskningen tilgjengelig for «the public». Og viktigheten av å delta i med forskning i samfunnsdebatten. Hun viste til flere forskningsprosjekt om ulike sider vedrørende språklig kvalitet i samspillet mellom barn og voksne – og hvordan konkrete funn kan deles i offentlige rom, bl.a. med foreldre.

Professor Natalia Kucirkova fra Læringsmiljøsenteret ved UiS fokuserte på «The whys and hows of public engagement». Hvorfor er det viktig som forsker å engasjere seg i debatten og hvordan. Hun trakk fram mange praktiske eksempler på hvordan en kan delta i debatten og være synlig, f.eks. gjennom blogger og sosiale medier.

«Round table» diskusjoner

PhD-dagen bestod også av to sesjoner med «round table« diskusjoner. Jeg la selv fram tanker fra min egen forskning i en av disse gruppene, og fikk konstruktive og nyttige innspill. Jeg synes det er utrolig nyttig og lærerikt å diskutere ulike sider vedrørende ens egen og andres forskning. Det ble lagt fram mange interessante prosjekt!

Barnehageforskningskonferansen 2019

Jeg ser fram til en ny konferansedag i morgen. Jeg skal bl.a. presentere funn fra deler av forskningen min på en av sesjonene.