Digital kreativitet i barnehagen

En god app

Oppdatert 26. februar 2021

Hva er en god app?

Det er ikke et enkelt svar på dette spørsmålet, da svaret vil være avhengig av hva app-en skal brukes til. Anbefaler derfor å starte med de tre didaktiske spørreordene:

  • Hva?
  • Hvorfor?
  • Hvordan?

For å finne den «rette» app-en, bør vi først kunne svare på disse spørsmålene:

  • Hva er målet/hensikten? Hvorfor?
  • Hvilke aktiviteter er aktuelle? Hvordan?
  • Hva trenger vi av utstyr?

Hvis svaret på spørsmålene er «nettbrett», blir det neste spørsmålet:

  • Hva slags type app er  aktuell?

Vurderinger av en god app

For å forenkle den videre prosessen, har jeg laget en oversikt over apper som jeg mener er gode til bruk i barnehagen. Andres vurderinger og anbefalinger kan være til stor hjelp, men det er samtidig svært viktig å gjøre sine egne vurderinger.

Som jeg skrev i et tidligere innlegg:

Det er med litt blandede følelser jeg gir appetips. På den ene siden vet jeg hvor nyttig det kan være for å finne fram i jungelen av ulike tilbud. Men jeg vet og, av erfaring, at apper som fungerer godt et sted og med en barnegruppa, ikke treffer like godt med en annen. Det handler om hva som er målet med aktiviteten der appen brukes, og hvordan den brukes. Det handler om barnehagepersonalets pedagogiske, faglige og teknologiske kompetanse. Det er derfor viktig at en tester ut og utforsker litt av mulighetene med en app før en tar den i bruk – eller aller helst sammen med barna.

Når teknologi skal brukes i en pedagogisk sammenheng, er det viktig å ta hensyn til den spesifikke konteksten, dvs. barna i DIN barnehage og DERES interesser og kunnskaper – og målet/hensikten med bruken. En app kan oppleves som god i en kontekst, men direkte dårlig i en annen.

Anbefaler også å ta en titt på «Det padagogiske hjulet» og inndelingen i ulike typer apper, som kan bidra til å forenkle prosessen med å finne ut hva slags type app som er aktuell til hva slags aktivitet:

Lenker til nyttige nettsteder med appetips: