Progresjonsplan: Digital kompetanse

[Innlegget inneholder reklame]

Gøy å lese Barbro Hardersens bok «App’legøyer og app’estreker» og finne min egen progresjonsplan Digital kompetanse.

Planen viser hvordan barnehagen kan sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men uavhengig av kjønn (Hardersen, s. 194-196).

progresjonsplan digital kompetanse

Progresjonsplan Digital kompetanse

Progresjonsplanen er beskrevet utførlig i boken min Del gleder – digital kompetanse i barnehagen og beskrives også nærmere her på bloggen. Progresjonsplanen vektlegger viktigheten av at arbeidet med digitale verktøy blir integrert med det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den gir konkrete tips på varierte digitale aktiviteter som passer for de ulike aldersgruppene i barnehagen. I Kleppe friluftsbarnehage har vi også brukt progresjonsplanen som grunnlag for personalets kompetanseheving, med god erfaring.

Det handler om å koble det nye og det gamle/tradisjonelle – og se alle de digitale mulighetene. Eller som Barbro skriver:

Å integrere «det digitale samfunn» i barnehagene handler ikke om teknologi i seg selv, men om å gjøre pedagogisk praksis til digital pedagogisk praksis (Hardersen, s. 253).


Publisert:

Skrevet av:

.