Koding med Blue-Bot

Blue-Bot og Bee-Bot er to kjekke bier som barna kan kode/programmere til å gå slik de vil. Bee-Bot er gul og svart og ser ut som ei bie, mens Blue-Bot er gjennomsiktig og lyser. Begge kan programmeres direkte ved hjelp av knappene oppå ryggen, f.eks. 2 skritt fram, snu til venstre, 1 skritt fram osv.

1007812_00_EL00485_1_large 1001794_02_ITSBOT_18_large

Blue-Bot og Bee-Bot (bildene er hentet fra http://www.tts-group.co.uk)

. . .

Koding med Blue-Bot og Bee-Bot

Når en tar i bruk disse biene for første gang, er det viktig å bruke tid på å bli kjent med de. Barna kan for eksempel prøve seg fram og programmere de til å gå ulike steder på gulvet i barnehagen.

Noen barnehager har gode erfaringer med å bruke kort med piler for å visualisere hvordan bien skal gå (noe tilsvarende som vist til i innleggene kodetimen og koding med barnehagebarn). Andre barnehager har laget rutenett på gulvet av tape som biene kan gå inni. Vi har brukt noen matter med ulike motiv og som er delt opp i små ruter (og merket med tall og bokstaver).

Blue-Bot
Blue-Bot i aksjon – med en bil på slep – fra et punkt på skattekartet til et annet

På dette skattekartet er det fosser, strender, vulkan, trær, hav og sjørøverskip. Barna kan enten selv si at jeg skal flytte bien fra brygga til vulkanen, eller de kan få i oppgave å flytte fra et punkt til et annet av et annet barn eller en voksen. Barna kan løse oppgaven på flere måter: programmere et og et skritt (lettest), deler av bevegelsen (litt vanskeligere) eller hele bevegelsen i ett (vanskeligst).

Selv om barna allerede var godt kjent med bien, var det viktig å igjen sette av god tid til å la de «rable» og utforske bien sammen med skattekartet. Som en tilstedeværende voksen (som også selv har utforsket de ulike mulighetene med bien…) merker en ganske raskt når barna er klare til å gå videre, og kan gi de nye utfordringer.

. . .

Koding med Blue-Bot og app på nettbrett

Etter hvert tok vi også fram iPaden, og kodet bien via appen BlueBot. Det første vi måtte gjøre, var å velge «rett» bakgrunn, slik at «kartet stemte med terrenget». Deretter valgte vi den frie modusen, der barna selv programmerer bien. Etter hvert kan en velge andre, vanskeligere modus, der appen gir barna ulike oppgaver. Programmeringsknappene i appen er like som på bien, og det var derfor lett for barna å forstå hvordan de skulle programmere. En annen hjelp inni appen, er at den visualiserer bevegelsene ved hjelp av piler. Den største utfordringen med bien og appen, var å huske å sette den konkrete bien på det samme punktet som den mer abstrakte bien inni appen.

Blue-Bot
Helt til venstre på skjermen er pilene som visualiserer hvordan barna har programmert bien til å gå.

. . .

Fra det konkrete til det abstrakte

Jeg er opptatt av at barna må få tid til å «rable» og utforske bien på sin måte først – og dette må få ta den tida det tar. Som jeg også har skrevet i tidligere innlegg om koding, er jeg opptatt av viktigheten av å bruke god tid på den første fasen, for at barna skal få anledning til å forstå.

I Kleppe friluftsbarnehage er det de eldste barna som har brukt Blue-Bot-en. De har deltatt på kodetimen, og hadde allerede noe grunnleggende erfaring med koding (da vi introduserte Blue-Bot). De har også brukt appen BeeBot, og har løst ulike oppgaver på den. Da vi tok i bruk Blue-Bot-en, fikk de først god anledning til å programmere fritt på gulvet, så introduserte vi mattene, og til slutt appen på iPaden. Det handler om å hjelpe barna fra det konkrete til det abstrakte – og å gi barna god tid.

. . .

Utstyr

Se mer info om utstyr her.

. . .

Apper

images BeeBot – kan brukes uavhengig av biene.

unnamed BlueBot – fungerer kun sammen med Blue-Bot – da programmeres bien via appen.

Begge appene er for både iPad og Android, og begge er gratis.

Dette blogginnlegget er også publisert på Lær Kidsa Koding (21.08.16)


Publisert:

Skrevet av:

.